BLOGPOSTS

Oud worden in een digitale wereld

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Mijn moeder werd afgelopen week 93 jaar, nog steeds gezond, zelfstandig wonend en in het actieve bezit van rijbewijs en auto. Nadat we al jaren haar tevergeefs aan de PC of laptop wilden brengen: ‘Kinderen, daar ben ik te oud voor’. Gaf ze nu aan wel een iPad te willen hebben. En volgens haar is een iPad ook geen computer. Vriendinnen van haar hebben er ook een en het lijkt haar reuze handig om zo de foto’s en berichten van haar kleinkinderen te volgen. […]
Lees meer »

Betaalt een robot belasting?

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Tegenwoordig zijn tractoren volledig geautomatiseerd en kunnen zij zelfstandig over het land rijden. Met GPS weten de tractoren precies waar ze zijn en wat ze moeten uitvoeren: ‘precision farming’ wordt dat ook wel genoemd. Zelfs grondmonsters worden automatisch genomen om actueel de status van de grond op elk gebied van de akkers te kennen. De boerderij is bijna volledig geautomatiseerd. […]
Lees meer »

De omgekeerde industriële revolutie

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Op 3 november 2016 publiceerde RTL Z een van mijn blogs op zijn website. Het verhaal is onderstaand te lezen en het origineel is te vinden via deze link.

*-*-*-*-*-*

Nederland was in de zeventiende eeuw niet alleen het land van koopman en dominee, maar zeker ook van technologie, schrijft gastcolumnist Hans Timmerman voor de RTL Z Techweek. […]
Lees meer »

Onze overheid als digitaal doolhof

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In het blad iBestuur trof ik onlangs een artikel aan van Frans Smit dat me uit het hart gegrepen is. Onder de titel ‘ de informatievolwassen bestuurder’ sprak hij over het schijnbare onvermogen van bestuurders om op juiste wijze leiding en sturing te geven aan de opbouw en toegankelijkheid van archieven. Zeker nu de overheid in rap tempo digitaliseert, is het van groot belang vanaf stap 1 te weten hoe die digitale informatie gedurende de levenscyclus wordt beheerd, vrijgegeven en gearchiveerd. […]
Lees meer »

Data governance

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In ons bedrijf hebben we sinds enkele jaren een Chief Data Governance Officer. Haar taak is om vanuit een business verantwoordelijkheid, data governance uit te voeren. Met de groeiende verzamelingen van data in datalakes en de groei van analytics om op basis van verzamelde data intelligence te verkrijgen, is het meer dan nodig de governance van al die data zeker te stellen. Het verzamelen van data levert immers ook aansprakelijkheden op. […]
Lees meer »