Duurzaamheid van – en met ICT

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Duurzaamheid begint steeds meer bedrijfsmatige aandacht en daardoor ook resultaat te krijgen. Het begrip duurzaamheid houdt kort gezegd in ‘niet meer verbruiken dan de natuur als productiebron zelf kan leveren’.  ICT, hoewel een grote energie- en zeldzaam materiaalverbruiker, blijkt een zeer belangrijke rol te spelen in het mogelijk maken van duurzaamheid. We maken hier onderscheid tussen duurzaamheid van ICT en duurzaamheid met ICT.

Duurzaamheid van ICT is iets dat de ICT-industrie de afgelopen jaren zeker heeft opgepakt. ICT-ontwerpers gingen bij hun ontwerp steeds meer rekening houden met een laag  energieverbruik. En de resultaten waren er ook naar: het verbruik per ontwerp ging die jaren vaak met tientallen procenten omlaag. En vaak met behoud van functionaliteit en performance. Daarnaast kwam onderzoek op gang naar zuiniger basiscomponenten en effectievere koeling. Een ICT systeem is immers een soort straalkacheltje dat hoogwaardige energie in laagwaardige warmte omzet. Moderne datacenters ‘verstoken’ al gauw 5 tot 10 MegaWatt aan energie dat resulteert in grote hoeveelheden warme  lucht van 30 – 40 graden. Net te weinig temperatuurverhoging om het effectief te hergebruiken, maar veel te veel om het zomaar de lucht in te blazen.

Datacenters zijn onmisbaar voor de huidige samenleving, maar gebruiken al gauw 8 tot 10 % van het totale elektriciteitsverbruik. In sommige gebieden met informatie-intensieve bedrijven, bijvoorbeeld Schiphol-Rijk, tot 20 % of meer. Terwijl de informatie-gebaseerde bedrijvigheid op zich een mooie schone industrie is en bv de basis vormt van Het Nieuwe Werken. Amsterdam is het grootste dataschakelpunt van Europa en dat is economisch gezien een groot goed. Logistiek en handel van data en informatie is cruxiaal in deze eeuw van informatie. In de metropool Amsterdam alleen al zijn rond de 20.000 ICT vestigigen met totaal zo’n 100.000 werknemers en een toegevoegde waarde van ruim 18 miljard euro.

Het ontwikkelen en behouden van deze belangrijke economische functie vraagt dus een actief beleid om ICT in dit gebied energietechnisch zuiniger en wellicht zelfs zelfvoorzienend te maken. Amsterdam is daarom een Green-IT project begonnen, in eerste instantie gericht op het verminderen van de CO2 uitstoot, echter langzaam groeiend naar een project waar we concepten voor volledige energie-neutrale datacenters ontwikkelen. Ik zeg ‘we’, omdat EMC, in een consortium van ruim 30 bedrijven en instellingen waaronder ook Cisco en IBM, samenwerkt om dit initiatief tot een succes te maken.

Komende maanden gaan we kijken hoe de ideeën die afgelopen jaar zijn uitgewerkt en zijn gepresenteerd op de WICT beurs, kunnen worden omgezet in pilots. En op welke wijze duurzaamheid van ICT op deze wijze een stapje verder kan worden geholpen.

Duurzaamheid met ICT heeft een totaal andere schaal. Bijna alle energiegebruikende systemen kunnen met behulp van slimme ICT vele malen zuiniger en effectiever gemaakt worden. Dit gaat van logistiek tot slimme straatverlichting, van energie-intelligente huizen tot geïntegreerde grids voor locale energie-opwekking en distributie. We staan nog maar aan het begin van wat op dit gebied allemaal mogelijk is. Net zoals een eeuw geleden elektrificatie, gebaseerd op passieve distributiestructuren, onze maatschappij vooruitduwde in ontwikkeling en innovatie, zo zullen intelligente elektriciteitgrids, ingebed in ICT netwerken, wederom onze maatschappij  een enorme duw voorwaarts geven. En dit keer duurzaam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.