Het cloud dividend

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In 2015 zal cloud computing tot 177 miljard euro per jaar extra bijdragen aan de grootste economieën van Europa.  Dit meldt een rapport van het Centre for Economics and Business Research (Cebr). De berekening is gebaseerd op de huidige verwachting hoe het bedrijfsleven de komende jaren cloud services zullen gaan gebruiken.  Vermeldenswaardig is ook dat het merendeel van deze extra bijdragen aan de economie ontstaat uit de adoptie van private en hybride cloud modellen.

Het Cebr is overtuigd dat cloud computing een belangrijke drijver is voor economische groei, concurrentiekracht en bedrijvigheid in heel Europa. In het bijzonder wordt op het belang van deze nieuwe leverings- en gebruiksmodellen gewezen voor de ‘emerging’ landen.  Zij kunnen door direct gebruik te maken van cloud services in veel kortere tijd competitiever worden dan met traditionele systemen mogelijk is. Dit draagt enerzijds bij aan de snelheid waarmee cloud computing in geheel Europa waarde zal toevoegen, anderzijds zet het druk op de volwassen landen wat betreft de omringende concurrentie.

De studie richt zich op de  belangrijkste modellen voor cloud computing: de public cloud, de private cloud en het tussenmodel van de hybrid cloud.  Het Cebr voorspelt dat 75% van de groei vreemd genoeg wordt gerealiseerd door niet-publieke cloudmodellen. Het private cloud model biedt namelijk het beste van beide werelden: organisaties krijgen dynamische,  vraag-gestuurde, op zelf-service ingerichte en zeer schaalbare IT diensten uit de cloud terwijl de door automatisering afgeslankte IT-afdeling verantwoordelijk blijft voor security, compliance en risico management.

Naast de directe economische bijdrage levert cloud computing ook een indirecte bijdrage aan de economie. Door de toename van bedrijfsontwikkeling en –creatie zal een extra groei van investeringen en services ontstaan van – in 2015 – ongeveer 60 miljard euro per jaar. Hierdoor zal in de periode 2011 – 2015 extra werkgelegenheid in Europa ontstaan van  berekend 2,4 miljoen werknemers.  De bijdrage die cloud computing levert aan de economie, betekent dus een versnelde performanceverbetering van de productiviteit in Europa. Deze is hard nodig om onze positie in de globaliserende wereld enigszins te handhaven.

In het rapport wordt duidelijk dat een innovatie als cloud computing – net zoals de elektrificatie een eeuw geleden – een enorme productiviteitsgolf zal  opleveren in de landen die deze nieuwe techniek omarmen en voortvarend  toepassen.  Het past in de verwachtingen hoe de derde industriële revolutie er uit zou kunnen zien, zoals dat door diverse toekomstverkenners is beschreven.

Cloud computing blijkt steeds meer de ‘disruptive’ techniek te zijn, die de huidige IT-infrastructuren in snel tempo verandert.  Het is wat betreft de cloud voor bedrijven en overheid geen kwestie meer van of en wanneer, maar slechts van wat, hoe en met wie. Nu de economie weer aantrekt, is elke productiviteitshulp om weer op gang te komen belangrijk. Het omarmen van cloud computing levert gezien de uitkomsten van bovengenoemd rapport geen negatieve zaken op.  Elke stap voorwaarts levert gegarandeerde toegevoegde waarde. Hoe groot de erfenis ook is van klassieke IT-infrastructuren en licentiestructuren die – noodgedwongen – nog vele jaren in gebruik zullen (moeten) blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.