Vendor lock-in: Welcome to the Hotel California

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Het komende decennium groeit de data op deze planeet met een factor 44 (IDC studie 2010). Hierdoor wordt de opslag van data een steeds grotere kostenpost. Anderzijds zijn er voortdurend innovaties om digitale informatie slimmer op te slaan, waardoor deze kosten op hun beurt weer omlaag gaan. Het beheren, delen, zoeken en toepassen van die groeiende hoeveelheid informatie wordt wel ingewikkelder, mede omdat we ook steeds meer bezig zijn om onze data ‘in de cloud’ te zetten. De cloud en een online netwerk zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden: geen netwerk, dan niet online en dan ook geen toegang tot online data. Als die permanente beschikbaarheid een must is, blijft (gedeeltelijke) opslag dichterbij vooralsnog een noodzaak.

De belangrijkste investeringskosten voor de productie van IT-diensten zijn de server, de applicatie en de storage. Door nieuwe virtualisatietechnieken worden de processingkosten aanzienlijk minder, cloud diensten of open source software brengen applicatiekosten omlaag en met compressie en deduplicatie wordt flink bespaard op de opslagkosten. Echter de 60% datagroei is groter dan de besparingen die innovaties bieden, dus wordt op vele manieren gekeken hoe deze opslagkosten verder omlaag kunnen. Soms met een goede TCO onderbouwing, echter soms ook alleen vanuit een marketingperspectief. Hoe kan ik de gebruiker goedkopere opslag voorspiegelen om mijn applicatie verkoopbaar te houden? Een mooi voorbeeld is het gevecht op de markt van mailboxen.

De kosten van een mailbox worden, zoals hierboven uitgelegd, grotendeels bepaald door kosten van processing, applicatie en opslag. Elke mailbox wordt verkocht met een bepaalde hoeveelheid mailopslagcapaciteit. Welke storage-oplossing is nu het beste vanuit kostentechnisch oogpunt? Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Het wordt voor een belangrijk deel bepaald door de manier waarop die mail wordt opgeslagen, hoe  het is verzekerd tegen verlies, wat de gewenste beschikbaarheid is en tenslotte hoe het moet worden gearchiveerd en vanuit compliance en governance moet worden bewaard.. Daarnaast is het van belang te weten of er naast het gewoon ‘bewaren’ van de mail, met de inhoudelijke informatie van de mail binnen de organisatie nog meer moet worden gedaan. Dus de vraag of de connectiviteit met andere applicaties en omgevingen belangrijk is.

Het is duidelijk dat er voor verschillende groepen gebruikers verschillende uitkomsten zullen. Voor een eenvoudige, weinig compliant en strategische zijnde mail-omgeving zullen de eisen laag zijn. Maar daar waar de inhoud van mail een onderdeel van een bedrijfsproces is, continuïteitseisen kent en de archivering op basis van wetgeving moet worden geborgd, zullen de kosten navenant stijgen door de keuzes van de storage-inrichting. Het is begrijpelijk dat in de verzadigde markt van mailsystemen en de komst van cloud computing de strijd om de mailbox toeneemt.  Een trend die cloud computing sowieso met zich meebrengt; er worden kale, uitgeklede basisdiensten aangeboden die op voorhand geen enkele integratie met de IT-architectuur van de organisatie hebben. Allereerst kunnen die aanbieders dat op voorhand ook niet, daarnaast maakt het het vergelijken van dezelfde diensten ondoorzichtig.

Zo zien we nu de discussie over direct attached storage (DAS) en netwerk storage (SAN). De applicatieleverancier zegt dat direct gekoppeld goed genoeg is (begrijpelijk, hij moet sec zijn product zo goedkoop mogelijk aanbieden). Echter vanuit een IT architectuur-standpunt biedt de netwerk-oplossing vaak beste TCO.. We zien natuurlijk cloud storage-oplossingen ontstaan, gebaseerd op direct attached storage, maar deze oplossingen zijn dan wel voorzien van voldoende intelligentie om de opgeslagen informatie binnen een totale infrastructuur te kunnen gebruiken en te kunnen borgen.
Tenslotte zien we een opmars van open source oplossingen, die door het cloud-model voor het eerst een echt verdienmodel hebben gekregen. Zo is Zimbra (een open source VMware product) met 55 miljoen mailboxen intussen het derde emailsysteem in de markt.

Zoals altijd is de prijs van product of dienst vaak niet het ‘kale’ product alleen, maar een totaal van hoe het in de architectuur en infrastructuur moet worden ingebed. Op de groeiende markt van cloud services zien we dit ook: de ‘kale’ kosten van de dienst versus de TCO van het geheel van diensten. En dan blijkt dat het vertrouwde TCO model ook hier de werkelijke kosten in beeld brengt en dat is meer dan de optelsom van de directe out-of-pocket kosten.
Daarnaast het mogelijke gevaar van lock-in. Het mooiste van de cloud is immers de keuzevrijheid op termijn. De eerste garantie in een cloud contract moet dan ook over die portability gaahoe snel en makkelijk kunt u weer weg. Want zodra uw cloud data met interne API’s worden gelinkt met andere (soms gratis) diensten van die provider ontstaat al snel een Hotel Californië: “ . . you can check out whenever you want, but you can never leave . . . .”.
Goed, efficiënt en compliant gebruik maken van cloud diensten is een nieuwe vaardigheid voor de IT-afdeling en op termijn wellicht de enige rechtvaardiging om als afdeling te blijven bestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.