Cloud storage: de som van het delen

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Efficiency van systemen hangt vaak samen met de mogelijkheid deze te kunnen delen. Een enkel systeem heeft zijn beperkingen in betrouwbaarheid, capaciteit en performance. Als een systeem aan een aantal minimale eisen moet voldoen wat betreft beschikbaarheid en inzetbaarheid, is het in principe altijd te groot voor de prestaties die het gemiddeld moet leveren. Het delen van systemen is daarom een interessante optie om die ‘overmaat’ van capaciteit te beperken.

Ruim 10 jaar geleden was elke server standaard uitgerust met één of meer harde schijven om de gegevens op te slaan die nodig waren om het systeem te laten functioneren. Begrijpelijkerwijs was de gemiddelde benutting van die schijven beperkt, vaak zelfs onder de 30%. Er was dus veel interesse toen Storage Area Netwerken (SAN) mogelijk werden om die gemiddelde benutting van de opslagschijven te verbeteren. Door in een configuratie in plaats van vele individuele disks nu vele gedeelde disks te gebruiken, kon men het systeem als geheel beter inzetten. Vergelijkbaar met wat nu met VDI wordt nagestreefd; in plaats per PC een eigen harde schijf te hebben, gebruik gaan maken van een gedeelde hoeveelheid disks in het datacenter.

Begin deze eeuw ontwikkelde de markt voor SAN zich snel. Ook het delen van file-omgevingen kwam in de belangstelling en naast SAN werd NAS (Network Attached Storage) een aantrekkelijke opslagoptie. Ongestructureerde informatie, zoals files en alle soorten media, breidt zich nog steeds in razend tempo uit. IDC berekent elk jaar de datagroei in de wereld en het groeicijfer staat al jaren op ruim 60%. Deze groei legt een zware last op de wereldwijd beschikbare opslagcapaciteit. Met SAN- en NAS-oplossingen is de efficiency van de totale opslagcapaciteit bij een organisatie al snel te verbeteren van de genoemde 30% naar 60%. Een verdubbeling, maar nog steeds ver weg van de ultieme 100%.

Het verder delen van opslagcapaciteit kan alleen nog maar door buiten de organisatie te treden. En dat is nu precies wat cloud computing doet. Door met meer organisaties opslagcapaciteit (en servercapaciteit) te delen, is het mogelijk de efficiency van de beschikbare opslagcapaciteit nog verder te verhogen. De theoretische 100% is natuurlijk onmogelijk te halen, maar een 90% is zeker haalbaar, zeker als het aantal gebruikers bij een cloud leverancier groot is. Deze nieuwe mogelijkheid tot schaalbaarheid levert ook voordelen op ten aanzien van beschikbaarheid en continuïteit. De enige hindernis is nog de organisatie van het geheel.

Door buiten de muren van het eigen datacenter te treden, dienen verschillende zaken beter geregeld te zijn dan voorheen. Dit is vergelijkbaar toen zo’n 20 tot 30 jaar geleden de productie-industrie besloot onderdelen en halffabricaten buiten de eigen organisatie te laten maken. Het begin van de supply chains. Eenzelfde ervaring waarbij de processen buiten en binnen de organisatie naadloos op elkaar moesten aansluiten. Maatvoering en classificatie van de producten was essentieel om het proces vloeiend te laten verlopen. Ook moest de inhoudelijke productdefinitie 100% op orde zijn. Daarom vraagt cloud computing in eerste instantie van de organisatie: ‘organisatie van de informatie’.

Organisatie van de informatie betekent weten wat je informatie doet, waar het voor nodig is, wie er iets mee mag of moet doen en – nog belangrijker- wie niet, waar het allemaal nodig is en op welke tijdstippen. Al deze zaken klinken wellicht overdreven. Echter zodra informatie onderdeel wordt van een integrale service waar ook externen hun bijdrage moeten leveren om het integer en beschikbaar te laten zijn, is informatie-organisatie essentieel. De stap naar een geïntegreerde cloud service is daarom geen eenvoudige stap. In een live opiniepeiling tijdens het laatste EMC Forum was het daarom niet verrassend dat men bijna eensgezind vond dat niet de techniek maar de organisatie de grootste barrière voor de transitie naar de cloud was.

Het gebruiken van een cloud is gedreven door efficiency en flexibiliteit. Efficiency omdat men in staat is op veel grotere schaal de IT-middelen te delen, waardoor enorm veel prijsvoordeel valt te behalen. Daarnaast ontstaat flexibiliteit omdat de organisatie een grotere vrijheid heeft dié service providers te kiezen die op een specifiek gebied het beste resultaat leveren. En de mogelijkheid die keuze op overzienbare termijn te veranderen of er zelfs een ‘dual of multi provider’ beleid na te streven. Kortom allemaal interessante mogelijkheden, mits de informatie georganiseerd is en de organisatie gereed is de ‘supply-chain’ te ontwikkelen die vereist is voor de transitie naar de cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.