De grote transformatie

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Volgende week begint in Davos de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum.  Hier komt een groep internationaal erkende deskundigen op het gebied van onze wereldeconomie samen.  Het thema dit jaar is: “The Great Transformation: Shaping New Models”.  Daarbij wordt geschetst hoe onze snel veranderende wereld er over 10 – 20 jaar zal (kunnen) uitzien.

Iedereen is het er over eens dat onze technische verworvenheden een belangrijke stempel drukken op hoe bedrijven en landen zich zullen én kunnen ontwikkelen.  We leven in een maatschappij die economisch bijna volledig is gebaseerd op hoogwaardige techniek.  Zonder geavanceerde nutsvoorzieningen, communicatie, vervoersmogelijkheden en landbouwtechnieken zou het er triest uitzien voor onze wereldbevolking.  En de ongebreidelde groei van de wereldbevolking kunnen we ook alleen maar aan, door het toepassen van steeds slimmere en betere techniek.  Zonder ingenieurs en innovators zou de wereld weinig toekomst meer hebben.

Vanuit onze eigen IT-industrie en onze klanten, die deze techniek efficiënt en effectief in hun dagelijkse praktijk inzetten, is over deze afhankelijkheid geen enkele discussie meer.  Zij weten dat kúnnen vernieuwen in onze geavanceerde informatiemaatschappij cruciaal is om te overleven.  Wie het beste kan veranderen, heeft de toekomst.

Veranderingen voorspellen
Veranderingen voorspellen is lastig.  In de jaren 90 voorspelden velen de dood van het mainframe.  Wel, het levert IBM nog steeds een zeer profijtelijke business op.  Echter van de destijds 10 grote mainframe-leveranciers zijn er nog maar weinig over.  Op dit moment van de cloud zeggen sommigen dat de client/server wel snel dood zal gaan.  Ik denk echter dat over 20 jaar er een nog steeds profijtelijke client/server business zal zijn, echter gereduceerd tot slechts enkele leveranciers.  In tijden van verandering is het dus noodzaak het eigen historische marktleiderschap te behouden en er de juiste nieuwe technieken bij te ontwikkelen waarin ook marktleiderschap wordt verworven.  Dit vraagt visie en durf.

Vanuit EMC kijken we ook zo tegen de wereld aan.  Zo zal high-end en midrange opslag de komende decennia nog zeker een inkomstenbron blijven, naast alles wat er met de cloud gebeurt.  Maar slechts voor 1 of 2 leveranciers.  Dus het is noodzaak op andere gebieden ook marktleiderschap te ontwikkelen en dat is niet eenvoudig.  Het vraagt gerichte ontwikkeling en verkenning.  En daarnaast het verwerven van beproefde techniek door acquisities, omdat organische ontwikkeling in eigen huis soms te lang duurt.  Het succesvol integreren van die techniek in producten en oplossingen.  Het ontwikkelen van kennis en kunde om die producten te kunnen verkopen, te installeren en de gebruikers te leren hoe er effectief mee te werken.  Het bewerkstelligen van marktleiderschap op andere gebieden vereist verder een verandering van de gehele organisatie, van end-to-end en op alle niveaus.

Integreren
Toen ik tien jaar geleden bij EMC kwam werken, was het een bedrijf dat slechts data-opslag verkocht.  De beste weliswaar, maar toch een soort ‘one trick pony’.  Toen we in 2004-2006 bedrijven als VMware, Legato, Documentum en RSA acquireerden, vroegen velen zich af wat deze eenvoudige storage-fabrikant aan het doen was.  Op dit moment wekt het feit dat we intussen een breed bedrijf zijn dat zich bezighoudt met de gehele informatie-infrastructuur; bij onze klanten geen verbazing meer.  Hierbij is storage niet meer dan een geïntegreerd onderdeel van die infrastructuur.  Een ontwikkeling die zich zal voortzetten; storage, netwerk en server zullen steeds meer integreren.  De storage-intelligentie zal verder virtualiseren en direct vanuit de service-behoefte worden bepaald en aangestuurd.

De acquisities van de afgelopen 2 jaren zoals DataDomain (Backup en data-deduplicatie), Greenplum (Intelligent Datawarehousing), Archer (Governance, Risk en Compliance), Springsource (VMware’s platform voor app-ontwikkeling) en Isilon (Scale out cloud storage), hebben de basis gelegd om werkelijk een platform voor de cloud – een echte PaaS – te kunnen bouwen. Producten die gereedschappen zijn voor onze klanten om met Big Data de juiste analyses te kunnen ontwikkelen.  Het vertrouwen in hun cloud in te kunnen bouwen met de juiste governance en bijbehorende risicobeheersing.  Een eigen open source appstore te kunnen bouwen om via portals de eindgebruiker de relevante applicatie functionaliteit te leveren.  En de juiste technieken om schaalbare, hybride en data-effectieve datastores te kunnen bouwen.

Aftrap
Afgelopen weken hadden we onze Technology Summit 2012.  Een corporate ‘aftrap’  voor het nieuwe jaar.  Maar ook een aftrap voor een nieuwe periode van verandering.  Intern is ons thema: ‘Transform IT, Customers business and Ourself”. Net zoals EMC in 2004-2006 aan de vooravond stond om van een simpel opslagbedrijf naar een informatie-infrastructuur bedrijf te groeien, zo staat EMC nu aan de vooravond om naar een infrastructuur- én platformbedrijf uit te groeien.  Met de focus op data en processing.  We blijven spreken over het datacenter en niet over een computercenter, applicationcenter of networkcenter.  Data, en daaruit afgeleide informatie, zijn immers de cruciale business assets van de 21ste eeuw.  In welk datacenter het ook staat.

En net zoals 6 jaar geleden, vraagt dat een verandering van vrijwel alles wat we maken, leveren en met de klant en onze partners samen doen.  Een mooie uitdaging in deze Kondratieff Winter waar ik in een vorige blog over sprak. Als men in Davos nu ook nog de globale economische en politieke visie weet te vinden en onze overheden hun consumptiedrang weten te beheersen, dan ziet de toekomst er best rooskleurig uit.  Als EMC weten we in ieder geval wat ons de komende jaren te doen staat.  We hebben intussen onze handen al uit de mouwen gestoken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.