Sustainability betekent winst voor milieu en bedrijfsleven

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week kwam het jaarlijkse Sustainability rapport van EMC uit. Onze CSO, de Chief Sustainability Officer, licht in dat rapport de voortgang toe op het gebied van duurzaamheid in product, productie maar vooral ons gedrag. En de afgelopen jaren is er heel wat bereikt.

Als ICT-bedrijf produceren wij apparatuur waar veel bijzondere materialen in zitten die na gebruik prima kunnen worden gerecycled.  Hiermee kan e-Waste, het elektronische afval, sterk worden gereduceerd. Daarnaast is in het productieproces ook winst te behalen.  Zo is ons wereldwijde GHG (Green House Gas) emissieniveau per miljoen dollar omzet sinds 2005 gedaald van ruim 30 naar bijna 19. Hierdoor wordt de doelstelling van een halvering van deze niveaus in 10 jaar tijd – dus een niveau van 15 in 2015 – een haalbare zaak. Een mooi resultaat.

Naast emissies is ook energieverbruik een zeer meetbare duurzaamheid-parameter.  Zo is het energieverbruik per medewerker sinds 2005 gedaald van 27.2 MWh per medewerker naar 19 MWh in het afgelopen jaar.  Een daling van ruim een derde.  En zo groeien ook de cijfers van het hergebruik van water gestaag, wordt 75% van onze producten al gerecycled, groeit de hoeveelheid compost die we van afval maken met 50% per jaar en is 99% van de verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar. Kortom, als een bedrijf serieus investeert in sustainability zijn de resultaten best indrukwekkend. Ik ken ook vele Nederlandse bedrijven die op dit gebied fantastische resultaten laten zien, van vloerbedekking tot lampen en van auto’s tot elektronica-apparatuur. Wereldwijd zijn deze ontwikkelingen onmiskenbaar.

In de VS bevinden we ons in de top 5 van duurzame bedrijven in ons segment. Duurzaamheid krijgt ook in onze producten zelf een steeds grotere prioriteit. Onze klanten geven aan dat energie-efficiency, ethiek, privacy, security, innovatie, beperking van discutabele materialen en minimalisering van eWaste voor hen heel belangrijk zijn. En er moet openheid zijn over hoe en onder welke omstandigheden de apparatuur wordt geproduceerd.

Green Champions
Elk bedrijf heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid die vast onderdeel moet zijn van strategie en alledaagse activiteiten. Naast het ‘gewoon’ voldoen aan allerlei ISO-standaarden wat betreft duurzaam ondernemen, is ook ‘Green Business Leadership’ nodig om met Green Champions en Green Teams elke dag weer initiatieven tot verbetering op dit gebied te leiden.  Daarnaast is een grote six-sigma community actief die op het gebied van Quality Assurance processen en procedures naar een steeds hoger niveau tilt.

Het mooie van – in mijn ervaring vooral Amerikaanse – bedrijven is dat, als ze eenmaal gekozen hebben een ‘Leadership’ op het gebied van duurzaamheid te krijgen, zij dit ook met enorme inspiratie en inspanning doen. Zij zien dit als een competitie om minimaal in de top 3 van hun branchegenoten te eindigen. En zich te committeren aan steeds strengere eisen.  Dit zijn geen korte termijn overwinningen, maar haalbare lange termijn doelstellingen die werkelijk een andere instelling vragen op het gebied van milieu, duurzaamheid en ethiek.

Op vele gebieden om mij heen zie ik deze trend ontstaan. De industrieleiders hebben de afgelopen jaren sustainability, dat de lading naar mijn mening toch beter dekt dan duurzaamheid, serieus opgepakt. En zij weten dat techniek hen zal helpen grote stappen vooruit te maken. Ik heb het gevoel dat we op dit moment een tipping-point passeren.  Het bedrijfsleven heeft sustainability omarmt.  Het baat immers en is maatschappelijk relevant.

Inspanning
De milieubelasting van onze producten komt voor 3% voor onze rekening, dat zijn de inspanningen om het product te ontwikkelen, te produceren, te transporteren en vanuit onze zijde te onderhouden.  De resterende 97% (gemeten over 5 jaar gebruik) komt voor rekening van de klant en de wijze hoe hij ons product inzet, koelt, gebruikt en potentieel aanbiedt voor recycling. Een steeds groter deel van onze inspanning richt zich op juist die 97%. Want dat zet – gemeten over de levenscyclus van het product – de meeste zoden aan de dijk.

We zijn steeds vaker betrokken in projecten waarbij we klanten operationeel ondersteunen bij het optimaal inzetten van onze producten. Uit de vele data die we realtime verzamelen over het gebruik van onze producten, groeit de hoeveelheid benchmark-informatie enorm. Daarnaast worden producten steeds vaker geleased of in de vorm van Managed Services afgenomen (pay as you use). Dit geeft ons de kans beter en directer het optimale gebruik van de apparatuur na te kunnen streven. En in deze financiële constructie de gewenste duurzaamheidsaspecten te kunnen borgen.

Goede stappen
We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Iedereen moet zijn steentje bijdragen: burger, overheid en bedrijfsleven. Ik heb persoonlijk het gevoel dat het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid serieus neemt en de goede en grote stappen zet. Dit beteken niet dat we er al zijn, maar wel dat we in gezamenlijkheid en volwassenheid de ‘sustainability’ in onze maatschappij aan het verankeren zijn.  Het wordt dus alleen maar beter en duurzamer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.