Bouw geen piramides, maar tenten

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In de vorige eeuw werden IT-projecten steeds groter en alomvattender. De maakbaarheid die de informatietechniek ons bracht leek oneindig. We probeerden het gehele productieproces onder te brengen in één totaalsysteem , met alle problemen van dien. De koopsoftware werd vaak extreem op maat gemaakt (maatwerk, want wij zijn immers een uniek bedrijf) en de implementatie duurde soms enkele jaren. Met als resultaat tientallen miljoenen euro’s kosten, inflexibele en niet updatebare applicaties en overschrijdingen op budget, doorlooptijd en het noodzakelijke onderhoud.

Destijds was informatietechniek nog niet in de stroomversnelling gekomen zoals we die nu zien. En was de gebruiker volledig overgeleverd aan een beperkte groep IT-specialisten die ‘het beste’ voor de gebruiker zou ontwikkelen. Als we terugkijken, moeten we concluderen dat we in die periode IT-piramides bouwden die – net als Egypte – de eeuwen moesten kunnen trotseren. De erfenis die we uit dit verleden meedragen, is enorm. Veel bedrijven hebben vele ERP-systemen in huis, ontstaan uit acquisities, nieuwe oplossingen op basis van een nieuw pakket of gewoon het ‘not-invented-here’ syndroom, als de ene divisie kiest voor pakket X, dan kiezen wij voor pakket Y.

Historische skills
Geen wonder dat ruim driekwart van onze IT-beheerkosten opgaan aan onderhoud en instandhouding van deze legacy. Het probleem is dat het in standhouden van deze monumentale applicaties gebeurt met de bijbehorende ontwikkel- en beheergereedschappen. En dus ook de bijbehorende kennis en vaardigheden. En juist dat laatste wordt schaars. Het worden bijna historische skills waar nieuwe informatietechnici niet meer voor (kunnen) worden getraind. Er ontstaat een omgeving die ook niet of nauwelijks kan worden gekoppeld – laat staan geïntegreerd – met de huidige moderne, service-oriented omgevingen.

Toch kunnen we die systemen niet zomaar uitschakelen. Hele bedrijfstakken zouden in grote problemen komen omdat hun basisproces in deze applicaties zit gebakken, vaak nog met een wettelijke achtergrond. Vooral in de financiële, verzekering en pensioenwereld zijn in die tijd administratieve omgevingen gebouwd, die achteraf te weinig rekening hielden met flexibiliteit naar de toekomst toe.

Op dit moment is het redelijk onvoorspelbaar hoe onze informatie-omgeving er over 5 tot 10 jaar uit zal zien. Daarom is het wijzer in plaats van de genoemde ‘piramides’ nu ‘tenten’ te bouwen die makkelijk afbreekbaar en verplaatsbaar zijn. Applicaties bouwen die, gezien hun investering, over 10 jaar nog bruikbaar moeten zijn, is een uitdaging. Wie had 3 jaar geleden de impact van de iPad voorzien?

Vandaar ook de sterke opkomst van Scrum-technieken, een ontwikkel-methodiek die regelmatig kleine stukje functionaliteit toevoegt of aanpast aan bestaande systemen. Of het gaan gebruiken van gebruikersportalen waarbinnen app’s snel kunnen worden aangepast aan nieuwe eisen of wensen. Een zeer lichtvoetige en flexibele wijze waarmee de buitenwereld (medewerkers, klanten en derden) de kernsytemen kunnen benaderen ongeacht het device dat ze gebruiken.

Cruciale data
Kernsystemen vormen de basisprocessen en beheren de databases die de bedrijfsvoering kenmerkt. Een soort kloppend hart waar de cruciale data van het bedrijf wordt beheerd. En de kern waar de ontwikkel-, logistieke, financiële en klantenprocessen wordt gemanaged. Dit ‘kloppende’ hart zal niet snel veranderen, omdat het alleen de basisdata en essentiële verwerkingsfuncties bevat. De rest wordt in een aantal schillen eromheen afgehandeld. Dynamisch, snel aanpasbaar en financieel draagbaar.

Deze kern bestaat uit de essentiële repositories die de intelligentie en de metadata bevatten van de bedrijfsinformatie. De plek waar de relaties tussen verschillende soorten data en applicaties wordt bewaard. Met links naar de achterliggende inhoudelijke data en applicaties, die duizenden of honderdduizenden malen groter van omvang kunnen zijn. Daarnaast kan met een goede metadata-database adequaat configuratie-management en versiebeheer worden uitgevoerd. De kern voor Informatie Lifecycle Management en adequate governance en compliance.

Slim en intelligent beheer
Er komt een Tsunami van data over ons heen. Dat betekent dat we slimmer, intelligenter en veel efficiënter data zullen moeten creëren en bewaren. Anders keert de wal binnenkort het schip. Al bij de bron moeten we zorgen dat de datahoeveelheid van een product of document later tijdens de levenscyclus niet ontploft. Goed versiebeheer, iteratief data toevoegen, kopiebeheer en niet méér bewaren dan absoluut noodzakelijk is.

Deze week staan we op Momentum, de EMC Documentum Content Management Conferentie, stil bij datagroei en de oplossingen die beschikbaar zijn om die groei te beheersen. Het is prima mogelijk, maar vraagt wel een gemanaged informatiecreatie proces; en dus inzicht en grip op elk persoon of systeem die in uw organisatie data creëert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.