Wat kost het versturen van een e-mail?

2 comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week was ik op de Hogeschool van Amsterdam op een bijeenkomst die als thema had ‘het energieverbruik van software’. We weten dat in datacenters enorme hoeveelheden elektrische energie wordt omgezet om talloze applicaties te laten functioneren. Servers, geheugen, data-opslag, databases en netwerken zijn in de kern allemaal elektronica en hebben stroom nodig om te kunnen functioneren. In feite wordt al die energie uiteindelijk omgezet in warmte. De afgelopen jaren is enorm veel aandacht besteed aan het zuiniger maken van al die componenten en het zuiniger ontwerpen van de hele keten van datacenter tot en met eindgebruiker. Echter op het gebied van energiezuinige software lijkt niet zo veel te gebeuren.

Logius, de maker van o.a. DigiD en onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse van BZK vertelde dat het energieverbruik van het product Digipoort, dat zorgt voor de snelle en veilige bezorging van berichten tussen bedrijven en de overheid, een slordige 153.509 kWh per jaar bedraagt. Dat is voor alle berichten 1,27 Wh per bericht. En de vraag is: is dat veel of weinig?

Het is bekend dat als we 1 kWh aan softwarezijde besparen, we in feite 24 euro besparen omdat de omzetting van energie naar uiteindelijke softwarerealisatie een efficiency heeft van minder dan één procent. Het zuiniger maken van software is dus zeer aantrekkelijk. Elke server minder bespaart immers 4500 kWh per jaar. Reden genoeg om hieraan aandacht te (gaan) besteden.

Software Energy Footprint
Het is vreemd dat we weinig gegevens hebben over het energieverbruik van allerhande normale digitale activiteiten. Hoeveel energie kost het versturen van een e-mail? Of een zoekopdracht? Of het bladeren over het web? De Hogeschool van Amsterdam heeft een ‘Software Energy Footprint’-laboratorium gebouwd waar zij momenteel de eerste onderzoekstappen doet op dat gebied. Ze zijn begonnen met een relatief simpele opdracht, namelijk uitzoeken hoeveel energie een zoekopdracht op het web kost. En of dat voor elke browser hetzelfde is.

Met een gebouwde proefopstelling kan men de individuele componenten in een computer meten. Daarbij had men vijf verschillende browsers geïnstalleerd. Er werden diverse zoekopdrachten gedefinieerd, die – om statistisch een goed beeld te krijgen – vele malen werden herhaald. De uitkomst was verrassend: de browser Opera gebruikte voor dezelfde zoekopdracht statistisch anderhalf keer zoveel energie als Safari (de zuinigste browser), voor hetzelfde resultaat. Ook was duidelijk dat internetpagina’s met veel advertenties aanzienlijk meer energie verbruikten dan simpele websites. Begrijpelijk, maar toch worden we op veel websites (onnodig?) bekogeld met vele advertenties waar we nauwelijks of geen aandacht aan besteden. Zonde van de energie dus eigenlijk.

Duurzame software
Men is door deze eerste interessante resultaten enthousiast geworden voor verder onderzoek en wil ook nieuwe en uitgebreidere proefopstellingen bouwen. Ook een onderzoek aan de Universiteit van Utrecht werd gepresenteerd. Erik Jagroep van Centric is daar aan het promoveren en hij onderzoekt ook het energieverbruik van software. Hij sprak in dat kader over duurzame software. Jagroep probeert op een methodische wijze het energiegebruik in kaart te brengen. Hoeveel energie verbruik verschillende algoritmen, query’s, searches etc. Kunnen we herkennen welke wijze van programmeren energiezuiniger is. En waarom?

Toch blijft het lastig om software te meten. In de opstelling in Utrecht doet hij vergelijkende onderzoeken op basis van een opstelling van server, database en een financiële applicatie die hij telkens een jaarberekening laat maken. Daarbij kijkt hij ook of er verschil is als er meer gebruikers tegelijkertijd bezig zijn, en het verschil tussen single en multi-tenant gebruik van het systeem. Allemaal interessante informatie die laat zien dat op dit gebied nog heel veel te ontdekken valt.

Energie-labels
Dankzij cloud computing- en IaaS-ontwikkelingen krijgen we steeds meer gestandaardiseerde infrastructuren. In een rapport meldt IDC dat ook converged infrastructuren, zoals een Vblock, leiden tot veel zuinigere configuraties. Resultaten van 25% energiebesparing zijn haalbaar. Dat betekent dat de verschillen in energieverbruik van software van toenemend belang worden. Een interessant gegeven dat op termijn wellicht tot de invoering van energie-labels voor software zal leiden.

Op het gebied van smartphones en tablets is het onderzoek naar energiezuinige software een stuk verder. Alles wordt daar gedaan om het leven van de batterij te sparen. Leveranciers leveren voor het gebruik van mobiele apparaten al vele aanbevelingen en whitepapers. Maar op het gebied van de niet-mobiele IT is nog veel te onderzoeken. Een leuk initiatief dat hier in Nederland is opgepakt.

Het verslag van deze bijeenkomst, die werd georganiseerd door de groep Software VOC, het netwerk van productsoftwarebedrijven onder de vlag van Nederland ICT. Het verslag van de bijeenkomst staat op hun website.

2 thoughts on “Wat kost het versturen van een e-mail?

 1. Hans

  De uitdrukking 153.509 kWh per jaar zou betekenen dat we het hebben over 153.509 * het aantal uren per jaar? De eenheid KWh is tenslotte het aantal KiloWatts per uur. Dit omzetten naar een vermogen per bericht is natuurlijk een beetje onzin, daar je niet vast kan stellen hoelang een bericht onderweg is geweest.

  Reply
  1. hans timmerman

   Vermogen wordt uitgedrukt in Watt en dat is joule/seconde, de energie die per seconde wordt gebruikt. Als we Watt vermenigvuldigen met de tijd, dan ontstaat weer energie, geen vermogen. Dus kWh is energie en we kunnen berekenen hoeveel energie het kost om (gemiddeld) een mailbericht te versturen. Dus het is energie per bericht en niet vermogen per bericht.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.