Openheid van zaken

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Iedereen die regelmatig deze blogs leest, weet dat mijn credo is: data is een waardevol bezit. Zonder data en daaruit afgeleide informatie, kennis, wijsheid en intelligentie kan een organisatie niet functioneren. Data is enerzijds de brandstof van elke organisatie, anderzijds is het de kostbare kroonjuweel die de organisatie zijn waarde geeft. Daarom is het verschrikkelijk belangrijk dat wij veilig en secuur met onze data omgaan. Data moet ook vloeibaar zijn. Het moet makkelijk op elke plaats toegankelijk zijn en open voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt.

De meeste storageplatformen voldoen echter niet echt aan die wens van openheid. Het zijn technische systemen, diep in een datacenter, met vele soorten opslag-standaarden en dataformaten. Ingebed in gesloten storage-netwerken. Niet echt gereed voor de open informatiewereld van morgen.

We weten dat virtualisatie van servers, en het slim en makkelijk kunnen beheren van Virtuele Machines, de openheid en eenvoud van apps voor veel omgevingen mogelijk heeft gemaakt. Virtualisatie koppelt de VM los van de processor en maakt deze als het ware vloeibaar en inzetbaar op elke virtuele plek die is gestandaardiseerd op een X86-architectuur. De wens om dit te realiseren voor data is al jaren aanwezig, maar is lastig te realiseren.

De gebruiker wil zijn eigen data zelf makkelijk kunnen beheren. De kosten daarvan dienen minimaal te zijn, daarvoor zouden we natuurlijk niet een totaal nieuwe opslaginfrastructuur moeten bouwen. Hoe kunnen we dan toch onze bestaande data-opslag open maken en eenvoudige zelf-service faciliteren?

Uitdaging
De storage industrie heeft hier een uitdaging. Kunnen we onze systemen bijvoorbeeld met software open maken? Kan het zogenaamde Software Defined Datacenter op die manier ook de data-omgeving beter bereikbaar maken? De virtualisatie van servers heeft aangetoond dat dit mogelijk is. Het heeft echter aardig wat hoofdbrekens gekost om dit voor storage te ontwikkelen.

Op EMC World heeft EMC aangekondigd nieuwe software ter beschikking te stellen die – ongeacht op welk storage-medium de data is opgeslagen – altijd toegang tot die data kan geven. En daarbij de intelligentie, die rond al die verschillende storagesystemen is ingebouwd, behoudt en zelfs kan (blijven) gebruiken.

Natuurlijk willen we alle soorten data uit elke omgeving kunnen benaderen, of dit nu Microsoft-, SAP- of Oracle-data is. En het maakt niet uit of het gestructureerd of ongestructureerd is. Block, file of object. Of het uit sociale media komt of dat het een Hadoop file-omgeving is. En natuurlijk moeten we de data die we aantreffen, kunnen oppakken, migreren, bewerken en zelfs archiveren. Kortom: wat voor data het ook is, maak het open en laat iedereen van die waarde genieten.

Met de nieuwe open software slaat EMC een totaal nieuwe weg in, waarbij de bron van de software open is, opdat elke ontwikkelaar deze software kan en mag gebruiken om welke data dan ook te benaderen en toe te passen.

Open software
Met de huidige interfaces kan op dit moment al met veel bekende storage-omgevingen worden gecommuniceerd. Omdat ook de API’s open zijn, zal het aantal beschikbare interfaces in de toekomst snel toenemen en daardoor zorgen dat steeds meer data werkelijk open en toegankelijk wordt. Mits men natuurlijk legaal toegang tot die data mag hebben. De ‘normale’ veiligheidseisen blijven onverminderd van kracht.

Maar of men nu vanuit Amazon, of via OpenStack, via bekende fileformaten of standaard cloudobject-standaarden wil werken, voor een werkelijk open infrastructuur mag de standaard er niet meer toe doen. Open software die snel en eenvoudig toegang geeft tot elke bit in welk data-opslag systeem ook. Met ViPR, dit nieuwe open cloud-software product, hoopt EMC de muren te beslechten van de vele gesloten datakastelen.

Basisvoorziening
Er moet nog veel gebeuren om onze gesloten datacenters werkelijk open en integreerbaar te maken. Daarnaast zijn vele systemen ingebakken in onwrikbare licentiestructuren waar de klant zich niet of nauwelijks aan kan ontworstelen.

Ik geloof dat de weg van open standaarden en open source voor de standaard IT-wereld de juiste is om te bewandelen. IT is steeds meer een basisvoorziening voor onze maatschappij geworden, waarbij de toegang tot data ‘gewoon’ open moet zijn voor iedereen, met open oplossingen om die toegang te faciliteren. En ondersteuning van de open ontwikkelomgevingen om met elkaar de maximale functionaliteit te ontwikkelen die hiervoor nodig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.