Ruim je data toch eens op!

comment »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In navolging van de reclameboodschap “Bart, ruim je speelgoed nu eens op”, zou een soortgelijke boodschap kunnen luiden: “Business, ruim je data toch eens op!”. IT-afdelingen zitten met het probleem dat de grote hoeveelheden data die de organisatie produceert, ergens moeten worden opgeslagen. De business geeft echter weinig instructies over de waarde, de houdbaarheid, de veiligheid en de duurzaamheid van die gegenereerde data.

Data die drie maanden geleden is gecreëerd, heeft meestal weinig directe waarde meer voor de maker.  Het project is afgesloten, de deal is rond, de samenwerking is een feit of de vergunning is verleend. Kortom, data heeft vaak een korte termijn waarde. Behalve de laatste versie van documenten die de onderbouwing zijn van een deal, vergunning of een projectresultaat.

Maar hoe kan de IT-afdeling dat weten?  Vertelt de business überhaupt of de data die zij maakt relevant is? We laten de enige echte eindgebruiker van data, de archivaris, in het ongewisse over de importantie van de data die we met elkaar maken. Elk jaar 60% meer. Elke twee jaar een verdubbeling. En die arme IT-afdeling – met afnemend budget – moet er maar het beste van maken. Daar zorgt immers IT wel voor, wordt vaak gedacht.  De organisatie is lui geworden wat betreft informatie.

Het afvalputje
De IT-afdeling is langzamerhand het afvalputje geworden voor de non-discipline van de organisatie, die niet de moeite neemt ‘even’ wat metadata bij het project te leveren dat is gegenereerd. Een organisatie die niet ‘even’ de moeite neemt de proporties-page van zijn Word-document in te vullen of het CAD-model juist te omschrijven.

Informatieslordigheid noem ik dat. De werkster ruimt de rommel wel op en in dit geval is de IT-afdeling de werkster. De IT-afdeling  roept niet makkelijk: ‘Ruim je rommel zelf toch eens op’, maar zoekt naar wegen om al die data te classificeren, te archiveren en te back-uppen. Vaak met een beperkt budget. Dan lijkt de cloud een beter alternatief. Die is – in eerste instantie – goedkoper en sneller dan de eigen IT-afdeling, doet niet moeilijk over de hoeveelheid en bescherming en accepteert in principe alles wat je aanbiedt.

Is dat wat we willen? De cloud als afvalputje voor alle data die we maken? Data die enige relevantie heeft voor de organisatie, toch? Die enige waarde op termijn zal hebben, toch? Die de organisatie sterker, concurrerender, efficiënter of krachtdadiger moet maken? Of wordt informatie, na gebruik, een afvalproduct? Ik heb soms het gevoel dat wij, informatici, de organisatie heel erg lui hebben gemaakt wat betreft het inzicht in de waarde van informatie en data. We namen de afgelopen jaren die verantwoordelijkheid met veel enthousiasme uit handen. Maar het wordt te veel! Organisatie, ruim je data nu eens op! Wij als IT-afdeling kunnen het niet meer!

Ik zie bij veel organisaties dat zij langzaam ondergaan in de tsunami aan data die door de organisatie wordt gegenereerd. Zonder enig waardekenmerk en zonder enig besef wat het betekent om die informatie te bewaren. Zonder enig besef wat het betekent die data op lange termijn beschikbaar te maken en zonder enig besef van de kosten.

Groeiende storage-behoefte
Als storage-leverancier zijn we enerzijds best blij met die groei van storage-behoefte. Wij moeten immers ook ons brood betalen als we naar de bakker gaan. Maar anderzijds doet het ons ook pijn om te zien hoe onverschillig met al die waardevolle data wordt omgegaan en hoe IT-afdelingen worstelen om aan de behoeften te voldoen met steeds beperktere budgetten.

Daarom roepen ook wij: “Organisatie, ruim je data toch eens op!” En als je dat zelf niet kunt, dan komen we je daar graag bij helpen. Ons werk is niet anders. Elke dag migreren we petabytes aan data. Ongemerkt. Terwijl de verkoop doorgaat. De grootste databeheerders, zoals Vodafone, ATT en T-Mobile, vertrouwen ons om hun data veilig op te slaan, of te migreren naar een ander platform.

Oude data
Maar we helpen ook met het analyseren van ‘oude’ data. Wat kan worden weggegooid, wat moet worden bewaard (bijvoorbeeld voor compliance-eisen) en toegankelijk zijn voor data-analyse? In de catacomben van de IT-wereld is heel veel data verborgen. Op systemen die nog wel operationeel zijn, maar door een gang naar de cloud nauwelijks meer wordt geraadpleegd. Die ooit als systeem zijn uitgezet maar waarvan de IT-afdeling niet weet of de data mag worden vernietigd. Wachtend op een seintje van de business…

Dat wordt lang wachten. De data-historie van de business is vaak niet meer dan enkele weken. Terwijl er decennia aan oude data ligt te wachten in de catacomben op een verlossend woord van diezelfde business om óf te worden gearchiveerd óf te mogen worden weggegooid. In geval van twijfel, wij komen graag langs. We worden helemaal enthousiast als we die bergen oude data zien die we potentieel kunnen opruimen, inhoudelijk kunnen classificeren, kunnen migreren naar platformen waar zij voor de toekomst beschikbaar zijn voor Big Data-toepassingen. Maar ook waardevolle data om te archiveren, zodat u aan elk rechtelijk verzoek om historische data kunt voldoen. Geeft ook nog eens een veilig gevoel!

1 thought on “Ruim je data toch eens op!

  1. Nick Bakker

    Goed en herkenbaar verhaal, zie ook mijn bijdrage aan de EMC Proven professional Shared Knowledge competition 2013, Business should care about digital e-waste.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.