De Wet van Moore en waarom elke arts digitaal zal gaan

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De Wet van Moore stelt dat de kosten voor computing elke twee jaar halveren. De mede-oprichter van Intel – Gordon E. Moore – poneerde deze wetmatigheid al in 1970 en deze geldt tot op heden nog steeds. Maar er zijn meer gebieden waar deze wetmatigheden gelden, zoals de groei van het aantal pixels per dollar, de daling van de kosten van opslagschijven, de groei van netwerkcapaciteit of zelfs de groei van bibliotheken.

Dit soort groeicurven zien we ook terug op maatschappelijk gebied. Als we onze blik op de ziektekosten richten, is er hier ook een continue groei te herkennen. Uit de juniraming van het CPB 2012 blijkt, dat het percentage van ons nationaal inkomen dat we jaarlijks aan zorg besteden, zal blijven stijgen van ruim 6% in 2002 naar ongeveer 12% in 2017.

Ook in andere landen, zoals de VS is deze ontwikkeling duidelijk aanwezig. Daar verdubbelt het bedrag dat men aan ziektekosten uitgeeft elke 13 jaar en besteedt men op dit moment al 18% van het nationaal inkomen aan ziektekosten. Terwijl dat in 1960 minder dan 4% was.

Kostendrijver
De belangrijkste kostendrijver waren allerhande technische ontwikkelingen. Nieuwe medicijnen, nieuwe testen, nieuwe implantaten en nieuwe operatietechnieken dreven de kosten enorm op. Normaal maken computers zaken beter én goedkoper; in de gezondheidszorg maken computers de zaken wel beter maar ook (veel) duurder, stelt Jonathan Gruber, een economist bij het MIT die de health-care groep leidt van het Nationaalbureau voor economisch onderzoek.

Het was het zeker waard, die kostengroei de afgelopen decennia. Betere medicijnen zorgen ervoor dat we langer en gezonder leven, dat de levensverwachtingen hoger zijn en dat we tal van ziekten hebben kunnen uitbannen. Maar de huidige groei blijft doorgaan en op die wijze zal in 2030 ruim 30% van het nationaal inkomen opgaan aan ziektekosten. En dat is een onhaalbare situatie; de wal zal op een gegeven moment het schip keren omdat het als maatschappij niet meer op te brengen is.

De vraag is nu of nieuwe informatie techniek kan helpen die groei te stoppen of zelfs te doen dalen. En welke technieken komen het eerst in aanmerking om geld te besparen in de gezondheidszorg. Ze lijken vooralsnog schaars voorhanden en moeilijk vindbaar.

blog wet van moore
iPhone
Eric Topol – een cardioloog en onderzoeker in San Diego, heeft hierover een aardige stelling geponeerd, die voorstelt om de Wet van Moore in de ziektekosten te lijf te gaan met . . . de Wet van Moore in de informatiewereld. De medische wereld wordt immers steeds digitaler: de onderzoeken, de observaties, de remedies en de organisatie. Zo heeft hij de iPhone in zijn ziekenhuis al op vele plaatsen ingezet om kosten te besparen. Met goedkope apps zijn al veel kosten te besparen, bijvoorbeeld door patiënten via smartphones continu te monitoren.

Hoe digitaler de medische wereld wordt, hoe goedkoper we digitale technieken kunnen inzetten en toepassen. Zo gebruikt Eric in San Diego een elektrocardiogram-lezer die gekoppeld is met zijn iPhone. En dat kan volgens hem ook steeds makkelijker voor andere toepassingen, die nu in de vorm van aparte specialistische (en dus dure) apparaten worden geleverd. En door de intelligentie met eenvoudige apps te ondersteunen, wordt de software regelmatig én goedkoop geüpdate en actueel gehouden.

Aparte infrastructuur
Met digitale patiëntendossiers wordt steeds makkelijker data van de patiënt gedeeld en kan het dure papieren proces in de gezondheidszorg eindelijk verdwijnen. Ook een internet voor medische informatie kan op dit gebied verbetering opleveren. Het internet der dingen komt razendsnel op ons af; sensoren die met sensoren en databases praten. In de gezondheidszorg zou je hiervoor een aparte infrastructuur kunnen ontwikkelen, waardoor patiënten en zorgverleners digitaal constant met elkaar in contact kunnen blijven.

Maar dit vraagt een enorme Transformatie, met een grote hoofdletter! Ziekenhuizen zullen Big Data moeten gaan gebruiken. Patiënten gaan via sociale netwerken met elkaar communiceren en elkaar adviseren over hun gezondheid. Internetondernemers zullen nieuwe gezondheidsdiensten op de markt brengen. Er zijn deskundigen die voorspellen dat machines tot 80% van de standaard werkzaamheden van artsen en verpleegkundigen kunnen overnemen. Er zijn applicaties die automatisch ogen onderzoeken en adviseren welke brillenglazen nodig zijn en het recept direct aanleveren aan de leverancier. Geen arts meer nodig.

Andere aanpak
Deze ontwikkeling vraagt wel een andere aanpak van de huidige declaratiestructuur. Een arts die een email beantwoordt of een patiëntendossier bijhoudt, wordt daar niet voor vergoed. Voor een duur en tijdsintensief fysiek bezoek echter wel, dus geeft hij daar uit economische overwegingen de voorkeur aan. Maar ook de patiënt kan steeds meer zelf. Er zijn applicaties die patiënten doorverwijzen naar goedkope artsen, die eigen zorg kunnen inkopen of inzicht krijgen in de declaratie-structuur, opdat zij zelf hun kosten kunnen beperken. Net zoals je goedkope vliegtickets gaat zoeken en bestellen.

Al deze voorbeelden geven aan dat informatietechniek de gezondheidszorg – zoals we die nu kennen – volledig op zijn kop kan gaan zetten. Of liever, op zijn kop zál gaan zetten. Net zoals online-ticketing de reiswereld voor altijd heeft veranderd. Of zoals online-winkels de retail-wereld volledig aan het veranderen zijn. Op dit moment dient versie 1.0 van de digitale zorg zich overal in de wereld aan met vele interessante voorbeelden en experimenten.

Hieraan níet meedoen, is geen optie. Net zoals reisorganisatie Oad afgelopen maanden aan den lijve heeft ondervonden met internetreizen. Want niet meedoen, zal je als organisatie – ook in de gezondheidszorg – uiteindelijk de kop kosten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.