Nederland, de nieuwe ‘Global Dataport’

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Onlangs is op het 1e Digitale Agenda Congres in Eindhoven een initiatief gepresenteerd om 1.100 Nederlandse middelbare scholen en de ruim 1 miljoen leerlingen en medewerkers te voorzien van supersnel internet, professioneel Wi-Fi en een eigen onderwijs-cloudplatform. Onder de titel ‘Alle middelbare scholen op glasvezel en optimaal digitaal’ werd dit project de afgelopen twee jaar ontwikkeld door Cisco, EMC, ReasonNet, Eurofiber en Imtech ICT. Dit initiatief wordt ondergebracht in de Stichting Innovatief Onderwijs (ION) binnen het eSociety Platform.

De initiatiefnemers hebben een open platform ontwikkeld waarop alle aanbieders van onderwijsmateriaal hun content kunnen aanbieden. Door een eenduidige, open infrastructuur aan te bieden, hoeven deze aanbieders niet meer zelf hun eigen infrastructuur te bouwen. De investering kan nu worden verdeeld over alle middelbare scholen in Nederland, hetgeen tot aanzienlijke besparingen leidt. Daarnaast zullen scholen op basis van een pay-per-use per leerling gaan betalen. Dus als het leerlingenaantal op een school varieert, zal dit voor de school geen gevolgen hebben omdat zij immers vanuit het Rijk per leerling een budget krijgen. Daarnaast ontbreekt het scholen vaak aan de kennis en de tijd om benodigde digitale infrastructuur te realiseren, te onderhouden en te beheren.

Publiek Private Samenwerking
Met dit unieke initiatief, een goed voorbeeld van Publiek Private Samenwerking (PPS), wordt nu geïnvesteerd in een professionele digitale wereld die iedere leerling in dit land vanaf zijn jeugd al ervaart. De 21e eeuw is de eeuw van informatie. We gaan informatietechniek in toenemende mate inzetten om geld te verdienen en niet meer alleen om geld te besparen. Het mooie van verdienen in plaats van besparen, is dat je maar één keer kunt besparen maar vele malen kunt verdienen.

Data en informatie worden ook wel de nieuwe olie van deze eeuw genoemd. De basis voor ontwikkeling en nieuwe welvaart. En juist onze jeugd moet optimaal voorbereid zijn om onze maatschappij te helpen bij het opbouwen van deze welvaart. Vele kernen hiervoor zijn al aanwezig. Nederland heeft het grootste internetknooppunt ter wereld. We hebben een liberale wetgeving rond het gebruik van data en de verspreiding van informatie. Erg belangrijk om te kunnen handelen met die informatie – die allemaal via ons land de wereld over gaat – en om aan die informatie waarde toe te voegen. Ook hebben we een relatief hoge penetratie van glasvezelverbindingen in ons land. En onze maatschappij is reeds zeer ervaren met internet: Nederland heeft één van de hoogste percentages internetaansluitingen ter wereld.

Kortom, alle kansen voor een digitaal gebaseerde nieuwe welvaartsgolf waarmee we naast een zeehaven van wereldklasse en een luchthaven van wereldklasse intussen ook een data-haven (dataport) van wereldklasse hebben. Nederland Global Dataport zou een mooie titel zijn voor een campagne ons land op dit gebied verder te positioneren.

De eSociety
Wat is het eSociety Platform? In het najaar van 2009 werd het FTTH Platform Nederland opgericht, een afkorting van Fiber-to-the-Home. Doelstelling was om elk huishouden in Nederland te gaan voorzien van supersnel internet via een glasvezelaansluiting. Na het bijstellen van deze visie en doelstelling zijn wij vanaf 2013 verder gegaan onder een nieuwe naam: het eSociety Platform. Het staat onder een enthousiast voorzitterschap van Willem Vermeend.

Het eSociety Platform is ervan overtuigd dat de verdere digitalisering van de economie en maatschappij, ofwel de eSociety, op wereldschaal doorzet. Het eSociety Platform wil bevorderen dat Nederland wereldwijd het toonaangevende eSociety-land wordt: hét internetland van de wereld. Doelstelling is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en supersnel internet ter bevordering van economische groei, werkgelegenheid en welzijn.

Digitale revolutie
Wil Nederland zijn toppositie in welvaart en welzijn behouden, dan moeten wij onze ‘eigen eSociety’ maximaal faciliteren door kennis, investeringen en infrastructuur daar op af te stemmen. De impact van de digitalisering zal namelijk groter zijn dan die van de Industriële Revolutie. Het is hoog tijd maximaal in te spelen op de Digitale Revolutie. Want net als de industriële revolutie vraagt de digitale revolutie om een nieuwe infrastructuur. Ging het eind 18e eeuw om kanalen voor het goederentransport, in de 21e eeuw is een landelijke glasvezelinfrastructuur absolute randvoorwaarde voor het toenemend datatransport.

Het Scholenproject is dus een belangrijk initiatief van het Platform. Belangrijk voordeel van een open infrastructuur en het aanbieden van leermiddelen, werk- en leerplekken uit de cloud, is dat scholieren hun eigen device (BYOD) kunnen meenemen en scholen naar behoeven worden belast met het aanbieden van devices indien de ouders niet draagkrachtig genoeg zijn. Hierbij kunnen natuurlijk met het aanbieden van tweede hands devices nog mooie dingen worden ontwikkeld.

Nu nog beleid van OC&W
In ons regeerakkoord komt het woord ‘online’ niet voor. Het beleid van de minister van OC&W is (nog) niet gericht op het gebruik van ICT in het onderwijs, waarbij interactief en adaptief onderwijs mogelijk wordt gemaakt. Nu de private partijen zich bereid hebben verklaard de infrastructuur hiervoor te willen uitrollen, ligt het initiatief nu bij de minister deze unieke Publiek Private Samenwerking met adequaat beleid succesvol te maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.