EMC World 2014 in het teken van de nieuwe IT-wereld

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland

De ruim 15.000 bezoekers die deze week in Las Vegas bij de jaarlijkse EMC World-conferentie zijn, krijgen op vele vlakken heel veel nieuws over zich heen gegoten. Voor IT-professionals is het al bijna niet meer te volgen, laat staan voor onze klanten die wat verder van de technische ontwikkelingen zijn verwijderd. Niet alleen verandert de opslag van data fundamenteel, ook de wijze hoe mobiele applicaties met die datastructuren (willen) communiceren verandert. De wijze hoe we data organiseren, structureren en (kunnen) uitwisselen wordt steeds belangrijker in de wereld van mobile en cloud.

Disruptieve techniek rolt over ons heen in de vorm van Cloud, Social, Mobile en Big Data en ze herdefiniëren de manier hoe we als maatschappij leven en werken en de wijze hoe we met applicaties omgaan. Bijvoorbeeld, elke handeling die we ongeacht het platform uitvoeren met een mobiele applicatie, of dat nu zakelijk of persoonlijk is, wordt ergens in een cloud uitgevoerd en opgeslagen. De hoeveelheid data die soort gebruik oplevert, groeit elk jaar met ruim 60%  en vormt voor vele social media de bron voor enorm veel analytics. Dit creëert enorme voordelen als wel onbekende gevaren.

Traditionele infrastructuren zijn nooit ontwikkeld om deze enorme hoeveelheden data te verwerken en te transporteren. Deze hyper-groei dwingt ons tot andere oplossingen, waar de grote wereldwijde social media als Facebook, Google en Twitter ons jaren geleden al in voorgingen. Echter nu zoeken we oplossingen niet op wereldschaal, maar bruikbaar in onze eigen bedrijven en organisaties.

In de jaren 60 kregen we de terminal/mainframe structuur; een centrale computer omringd door domme terminals. Vervolgens kwam het tweede platform: de cliënt/server omgeving, waar verschillende servers elk hun eigen applicaties ondersteunden, omringd door personal computers die als intelligente cliënt met al deze servers konden communiceren.

Op dit moment gaan we ons gereed maken voor een nieuw derde platform. Een platform dat is gebaseerd op mobile en cloud. Een Cloud omgeving waar applicaties actief zijn en communiceren met mobiele apps op smart devices. Een nieuwe infrastructuur die berekent is op de eerder genoemde hyper-groei en de nieuwe wijze hoe data en applicaties worden toegepast.

De toegankelijkheid van die enorme hoeveelheden data, daar meer informatie uit halen door slimme analytics en dat op elk mogelijk mobile platform kunnen beheren en gebruiken, zijn de uitdagingen waarvoor de informatie-industrie oplossingen probeert te ontwikkelen. Bedrijven die deze nieuwe techniek als eerste gaan inzetten, onderscheiden zich van hun collega’s en ervaren hoe software meer en meer de basis wordt van hun bedrijfsproces. Nieuwe applicaties, die continu kunnen worden geactualiseerd en die een veelheid aan interne en externe databronnen real-time kunnen benaderen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden wat betreft strategie en leidt tot structureel nieuwe business modellen.

Bedrijven zijn allen anders, hebben andere prioriteiten en andere markten. Maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze in een data driven wereld terecht zijn gekomen die oplossingen vraagt om die data op de juiste wijze op te slaan, te gebruiken, te beheren en ter beschikking te stellen. Tijdens EMC World 2014 annonceert EMC wederom nieuwe oplossingen die de brug biedt om van het tweede naar het derde platform te overbruggen. En enorm schaalbaar zijn om de hyper-groei van data, cloud en applicaties te kunnen ondersteunen.

Als technologie leverancier zijn we zelf ook midden in de transitie van het tweede naar het derde platform en innoveert haar eigen oplossingen in hoog tempo om de brug tussen nu en straks te overbruggen en daarmee onze klanten vanzelfsprekend vanuit eigen ervaring te kunnen ondersteunen. Het is een gezamenlijke reis voor leverancier en klant die beiden moeten ‘leren’ om in deze nieuwe wereld de techniek te kunnen leveren en gebruiken om nieuwe business en mogelijkheden te krijgen.

Het nieuwe ECS (Elastic Cloud Storage) product bijvoorbeeld is een nu commercieel beschikbaar platform voor alle soorten data van zowel het tweede als het derde platform. Dan praten we over zowel block data (transactioneel), file data, object data (veelal social media) en Hadoop (Big Data) die in een geclusterde vorm honderden petabytes aan data kunnen opslaan en tegen een lagere prijs dan gangbaar in public clouds. Immers, je wilt ook je eigen cloud kunnen bouwen, als je je data veilig bij je in de buurt wilt hebben en wil alle mogelijke data in dat ene product kunnen opslaan.

Bovengenoemde oplossing is weer gebaseerd op ViPR, een software product dat alle vormen van data kan beheren, ongeacht de leverancier van de storage oplossingen. Je wilt immers niet van een enkele leverancier afhankelijk zijn.

Wat betreft het bewaken van de beschikbaarheid van de infrastructuur wordt een nieuwe versie van de Service Assurance Suite geannonceerd om o.a. root-cause analyses te doen van verstoringen in zowel de fysieke als de virtuele infrastructuur. Het wordt immers steeds lastiger om fouten te ontdekken in complexe cloud omgevingen. Dus we gebruiken onze eigen Big Data oplossingen om de eigen infrastructuur te kunnen bewaken en beheren. Zo maken we als industrie dus niet alleen nieuwe oplossingen voor onze klanten, maar ook om onze eigen producten beter te kunnen beheren en besturen.

Die interactie maakt dat de hele IT-wereld bruist van elkaar versterkende innovaties. Mooi om te zien en mee te maken, maar lastig om alle potentiële mogelijkheden en gevolgen simpel te verwoorden. En te begrijpen hoe je er als klant op korte termijn beter van kan worden. Dat vraagt nog heel wat uitleg, lering, begripsvorming en toepassingservaring. Een nobele taak voor ons als leveranciers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.