Drie vragen aan: Wouter Kolff

No comments »
AUTHOR:
Redactie Dell EMC
CATEGORIES:

Flash-technologie is niet een hele nieuwe technologie. Wereldwijd maken consumenten al jaren gebruik van flash drives en micro chips voor het opslaan van data. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat de technologie ook voet aan wal zette in de enterprise IT-wereld. Daar maakt flash-technologie nu snel furore als onmisbare basis voor ‘het derde platform’. Drie vragen aan Wouter Kolff, Field Senior Technologist van EMC over deze technologie en wat we daarvan kunnen en nog mogen verwachten. 

1. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat flash-technologie geadopteerd werd in enterprise- IT?
Het gebruik van flash valt uiteen in twee categorieën; Hybrid en AFA. Bij Hybrid zie je dat de traditionele storage arrays zijn uitgerust met flash disks. Dit zien we al enige tijd en de adoptie hiervan is goed. Een aantal traditionele disks is vervangen door flash disks, zodat het array nu beter presteert. De adoptiesnelheid is hier omgekeerd evenredig aan de prijs van de flash disks. De lagere prijs draagt bij aan een grotere acceptatie bij onze klanten. De tweede categorie is AFA (All Flash Array). Ook hier zien we de prijs als een factor, maar nog veel belangrijker is architectuur. Om het maximale rendement uit de flash-technologie te krijgen moest de architectuur op de schop. Dat heeft altijd even tijd nodig. Je ziet nu ook dat sommige start ups, die te snel naar de markt gegaan zijn en deze  architectuurwijziging niet hebben meegenomen in hun producten, nu in problemen komen. Nu we architectuur vraagstukken als in-line all the time voor alle functies zoals thin provisioning, encryptie, deduplicatie en compressie geregeld hebben kunnen we maximaal gebruikmaken van de kracht van flash. De grotere capaciteit en de lagere prijzen maken het plaatje compleet. Flash is klaar voor prime time en mission critical operations.

2. Wat is de waarde van flash-technologie als je praat over de huidige megatrends: social, mobile, (big data) analytics en cloud?
De gemeenschappelijke factor in deze mega trends is de groeiende verwachting van de gebruikers. Het succes wordt voornamelijk bepaald door de responstijd van het systeem. De moderne eindgebruiker verwacht per omgaande antwoord. Niet alleen snel maar ook accuraat. Het IT-dilemma van klein en snel versus groot en compleet kan met flash overwonnen worden. De technologie kan nu ingezet worden om grote omgevingen de prestaties te bieden die we gewend waren in een kleine omgeving, waar alles nog in cache paste. We zien flash-technologie als extensie van de caches van vele systemen. Bij een systeem met ettelijke PetaBytes is het belangrijk om zoveel mogelijk data, en in ieder geval de meta data, onder handbereik, op flash disks, te hebben.

3. Waar liggen de grenzen van flash-technologie en wordt er al gewerkt aan een technologische opvolger?
R&D voor de opvolger? Ja absoluut! Dat heeft nog niets te maken met de technische grenzen van vandaag. Bij flash draait het om het elektronisch registreren van bits. De ruimte waarin we dat doen noemen we een cel. De eerste flash-technologie was in staat om 1 bit informatie op te slaan in een cel, Single Level Cel (SLC). Momenteel maken we gebruik van technologie die twee bits kan opslaan in dezelfde cel, Multi Level Cell (MLC). Deze techniek is iets gecompliceerder, en werkt daarom iets langzamer dan de SLC en slijt sneller. Hierna komt de TLC technologie, waarbij drie bits worden opgeslagen in een cel.

Je kan dan meer informatie opslaan, maar dat zal ongetwijfeld ook weer ten koste gaan van de snelheid en de slijtage. De uitdaging zit in het feit dat we de informatie opslaan als elektrische lading. Er moeten dus positieven en negatieve ladingen dicht naast elkaar worden opgeslagen, zonder dat deze elkaar beïnvloeden. Ik hoor ook al jaren dat men bezig is met holografische opslag maar zie daar nog niets concreets dat in de richting wijst van een commercieel bruikbaar opslag systeem. We houden het voorlopig nog even op flash waarbij ik nog een sterke ontwikkeling verwacht van de opslagcapaciteit per ‘disk’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.