De CDO, uw schatbewaarder?

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Deze blog post is ook verschenen op de de website CIO.nl op 17 september 2014.

————————————

We zien in veel organisaties een nieuwe functie ontstaan: de Chief Data Officer. Een functie die in relatie staat tot de CIO, maar wezenlijk een andere rol heeft. Zij of hij is verantwoordelijk voor de governance en het gebruik van informatie als een activa van het bedrijf. Welke informatie wordt voor welk doel wel of niet gebruikt, bewaard of verhandeld.

De rol verschilt met de CIO omdat deze in eerste instantie de verantwoordelijkheid heeft voor de informatie ‘systemen’. Welke systemen zijn voor de organisatie nodig, hoe worden ze ingezet en is de continuïteit gewaarborgd. Dat zijn natuurlijk ook de systemen waar data mee wordt verwerkt, getransporteerd en opgeslagen. Maar de CDO richt zich op de inhoud, betekenis en waarde van die data en niet op de informatie technische systemen zelf.

Bloedsomloop
De functie van CDO ligt in lijn met andere nieuwe informatie management functies die we in organisaties zien ontstaan, nu informatie de nieuwe normaal is geworden. Informatie verwerkende systemen zijn het hart van elke organisatie geworden en data en informatie vormen de bloedsomloop. Het is cruciaal geworden om hart, vaatstelsel en het stromende bloed optimaal gezond te houden. Immers als de bloedstroom stopt dan valt alles stil, binnen en buiten de organisatie.

Daarnaast creëren we elk jaar weer 60% meer data dan het jaar daarvoor. En op vele manieren en voor net zo veel verschillende toepassingen. En die gegevens hebben in sommige gevallen veel relatie met elkaar. We spreken ook wel over data-weefsels (data fabrics) die we moeten weven en onderhouden en in stand houden.

Mobiele devices
Net zoals er een nieuw applicatielandschap ontstaat dat naast grote back-office functies vele tientallen of honderden apps aan de voorkant van de organisatie bevat. Vaak op mobiele devices waar de organisatie contact heeft met zijn medewerkers, klanten, partners en andere organisaties waar relaties mee onderhouden moeten worden. Een nieuw weefsel van allerhande apps (application fabric) dat in feite het digitale uiterlijk en gedrag van het bedrijf is geworden.

Het ontwerpen van het data-weefsel, de onderliggende relaties tussen data en de structuur die data moet hebben, zijn directe aandachtspunten van de CDO. Daarnaast de wetgeving en governance erom heen. Wat is de privacy, welke intellectual property is van toepassing en hoe gevoelig is de data ten aanzien van derden?

In mijn tijd als Hoofd CAD/CAM Center van Fokker Aerospace was het centraal stellen van de data binnen het ontwerp- en productieproces al essentieel. In deze zeer gestructureerde industrie, met vele internationale regels wat betreft vastlegging en borging van processen en informatie, krijgt geen vliegtuig een luchtwaardigheidscertificaat als er niet een doorwrochte (digitale) datadefinitie aan ten grondslag ligt. 

In elke streng gereguleerde industrie, zoals medicijnproductie of de nucleaire wereld is dat niet anders. Dus de CDO functie is niet nieuw, maar wel een nieuwe welkome aandacht voor uw data als asset. Als activa op uw balans wellicht, als u het weet te kapitaliseren. Zorgvuldig verzamelde en bewerkte data waar u uw geld mee verdient. Data als intelligence, productiemiddel en als handelswaar.

De CDO is daarom ook een soort schatbewaarder. Hij of zij zorgt dat dit bedrijfskapitaal gezond en waardevol blijft in het complexe digitale weefsel van organisatie, relaties en uitvoeringsprocessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.