Donders! Dat Flash is zo gek nog niet!

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Elke twee jaar verdubbelt de hoeveelheid data die wij gezamenlijk creëren en veel van die data willen we kortere of langere tijd opslaan. Om nog eens te bekijken, nuttig te hergebruiken of soms simpelweg vanwege wetgeving die formele bewaartermijnen voorschrijft. Maar meer en meer willen we met data direct andere dingen doen. Real time data die zakelijke reacties uitlokt. Allerhande sensordata die direct gebruikt kan en soms moet worden in geautomatiseerde systemen.

De behoefte aan real time gebruik van gegenereerde c.q. opgeslagen data groeit snel. Korte reactietijden om nieuwe data te analyseren tegen grote hoeveelheden data, die bij elkaar zijn gezet in een data lake. Zoals het momentane gebruik van berichten, zoals van sociale media. Of van transacties in de financiële wereld, bij handelsbeurzen, bij betaaltransacties en andere snelle dataverwerking.

De harde schijf
De afgelopen 30 jaar is de draaiende magnetische schijf het standaard opslagmedium geweest voor digitale informatie. Met een lees- en schrijfkop die boven de snel draaiende schijf zit, wordt de data geschreven of gelezen. De data moet daarvoor wel sequentieel, met alle bitjes netjes achter elkaar, worden geschreven. De schijf draait immers op een continue hoge snelheid. Ook het uitlezen gaat op die manier: de start-bit wordt opgezocht en dan start het sequentieel uitlezen.

Dit betekende wel dat er speciale operating systemen nodig waren om op die bijzondere manier het opslagmedium te benaderen. En op basis van die noodzakelijke wijze van opslaan, werden er allerhande data services omheen ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn het voor de zekerheid op de achtergrond kopieën maken op een tweede schijf, de data logischer of efficiënter op de schijf herschrijven, periodieke controle of de data nog goed leesbaar is of het maken van snapshots om data snel voor andere doelen te gebruiken zoals applicatie-ontwikkeling of het testen van applicaties.

Flash
Het is al vele decennia mogelijk om op een halfgeleider data op te slaan. Memory werd dat genoemd, met als lastige eigenschap dat als de spanning van het systeem verdwijnt, ook de data verdwijnt. Voor definitieve opslag dus niet wenselijk. Maar langzamerhand werden flash-geheugens ontwikkeld die zonder externe voeding data konden bewaren. De zogenaamde usb-sticks zijn daar het meest bekende voorbeeld van.

Maar deze eerste flash-geheugens waren beperkt in opslagcapaciteit en –belangrijker – ze waren te traag voor professioneel gebruik. Maar dat is de afgelopen 10 jaar veranderd! Tegenwoordig kunnen flash disks (bijna) net zoveel data opslaan als de oude magnetische schijf en – nog belangrijker – veel sneller data schrijven en lezen. En dat laatste is belangrijk in een wereld waar we steeds sneller steeds meer data willen verwerken. Echter, je kunt in plaats van sequentieel, nu ook direct parallel je data wegschrijven. Maar dat vraagt wel een heel ander besturingssysteem!

De afgelopen vijf jaar is flash in veel opslagsystemen steeds meer standaard geworden. De prijs was eerst aanzienlijk hoger dan de magnetische schijf, dus werd flash in een hybride vorm gebruikt. De flash alleen voor de heel snelle data en de rest nog steeds op de draaiende disk. Om dit hybride gebruik goed te kunnen, waren allerlei technieken nodig om data in het opslagsysteem op de juiste tier te hebben. Data die weinig werd gebruikt werd verplaatst naar een tragere medium en historische data die weer nodig was, werd terug geplaatst naar een snel medium. Een heel gedoe dat veel rekenkracht en extra data-services vraagt.

Maar de prijs en betrouwbaarheid van flash-geheugens is sinds kort echt een concurrent geworden van de magnetische schijf. Daarom groeit de vraag naar all-flash-arrays snel. Omdat een flash disk veel minder energie gebruikt, geen draaiende delen heeft en kleiner is, heeft deze storage ook de voorkeur. Maar om ze optimaal te gebruiken, zijn nieuwe besturingssystemen nodig, die de data niet meer sequentieel maar direct parallel data  kunnen schrijven. Dus is de hele storage industrie bezig, gelardeerd met vele start-ups die hun kansen zien, zogenaamde ‘All Flash Arrays’ – AFA’s – te ontwerpen en leveren. Een markt die snel groeit en tegelijkertijd de ‘oude’ markt van de bekende magnetische schijf uitholt.

Creative destruction vraagt lef
Dat betekent veel investeren in nieuwe techniek. Maar voor echt heel grote hoeveelheden data, die beperkt worden gelezen, archiefomgevingen bijvoorbeeld, zal de magnetische schijf nog lange tijd goedkoper en goed genoeg blijven. Het is een beetje als het elektrische rijden versus de bekende verbrandingsmotor. Elektrisch rijden heeft de toekomst, maar de voordelen en voortgaande verbeteringen van de verbrandingsmotor maakt dat de laatste nog heel lang zal blijven bestaan.

In tijden van creative destruction, ga je je oude product opofferen voor een radicaal nieuw product. Dan dien je lef te hebben om ook je oude verdienmodel in te wisselen voor een radicaal ander model. En de flash disk is echt heel anders dan de oude harde schijf. Omdat het een halfgeleider is, is (nog steeds) de Wet van Moore geldig, die net zoals in de processoromgeving, elke twee jaar een verdubbeling van de prestaties mogelijk maakt. Daar kan de magnetische schijf echt niet aan tippen. Dus flash heeft de toekomst, zeker voor bepaalde industrietakken waar het snel kunnen gebruiken van data concurrentievoordeel geeft.

Voor welke industrietakken?
Het is evident dat sommige industrietakken als eerste de voordelen van all-flash-arrays herkennen. Allereerst de financiële wereld die vanouds snelheid zoekt in het optimaal kunnen handelen en afhandelen van financiële transacties. Maar ook de retail-industrie ziet de voordelen, zeker nu data-analytics en het snel reageren op klantgedrag vele mogelijkheden geeft om concurrerender te worden.

De gaming-industrie is ook een logische klant, nu videogames verschijnen die grote, maar vooral ook snelle datatransacties verlangen. En naast de gaming-industrie is dan de naastliggende entertainmentindustrie een snel groeiende markt. Tenslotte zien we veel vraag naar deze nieuwe all-flash-arrays in de wereld van social media en online services, zoals webwinkels. Immers hier gaat ook alles vaak om snelheid, zowel in het reageren op zoekgedrag van de klant als het afhandelen van transacties. Voor de klant betekent dit mooie nieuwe mogelijkheden die vijf jaar geleden nog niet mogelijk leken. Zo snel kan een innovatie soms om zich heen grijpen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.