Software Defined Finance

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week zag de “Future of Financial Services” van het World Economic Forum het daglicht. Een rapport gemaakt in samenwerking met Deloitte over de veranderingen die digitalisering teweegbrengt in de bank- en verzekeringswereld, een ogenschijnlijk veilige en strikt gereguleerde omgeving. Toch vinden ook hier onverwachte disruptieve ontwikkelingen plaats die onvermoede mogelijkheden bieden voor klanten en bedrijven.

Minder contant geld
Uber en airbnb veranderen de wereld van vervoer en overnachting door taxi’s en hotelkamers aan te bieden zonder ze in bezit te hebben. Op dezelfde wijze zijn er innovaties gaande om geld en verzekering aan te bieden zonder ze zelf fysiek te kunnen leveren. De bitcoin is hiervan een bekend voorbeeld. Dit is een organisatie die betalingsverkeer faciliteert zonder geld te bezitten. Maar ook crowdfunding en peer-to-peer verzekeringen lijken hierop en zijn al enkele jaren mogelijk.

Zo zijn we al jaren onderweg naar een wereld met steeds minder cash. Nederland loopt voorop als land waar contant geld steeds minder nodig is. De oude postgiro was de basis voor giraal betalingsverkeer en nu breekt er een periode aan waarin we zelfs met de smartphone gaan betalen. Dat de grote spelers als Apple en Google hier een belangrijke rol in spelen, is evident.

Maar dat betekent ook dat financiële instellingen steeds minder grip hebben op het betalingsgedrag van hun klanten. De partijen die de betaling van diensten en producten het beste ondersteunen, kennen die markt meestal het beste. Daar kunnen zij dus een (nieuwe) dominante positie in opbouwen. Dat hoeven dus echt niet (meer) bestaande banken en creditcardmaatschappijen te zijn.

Software Defined Finance
Degene die de beste en veiligste crypto currency weet te ontwikkelen, zal vanzelf een dominante positie krijgen wat betreft de uitvoering van geldtransacties. Maar waardeoverdracht kan breder zijn dan slechts een geldtransactie, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van akten of contracten. Hiervoor gebruikt men zogenaamde blockchain type systemen, zoals bijvoorbeeld Etherium, om veilig digitale contracten te maken die peer-to-peer afspraken ondersteunen.

Bitcoin-transacties zijn bijvoorbeeld niet transactioneel maar eventually – uiteindelijk – consistent. Dat wil zeggen dat software er uiteindelijk voor zorgt dat de transactie wordt geëffectueerd. Een mooi voorbeeld is wanneer twee personen zonder internetverbinding een bitcoin-transactie doen: op beide smartphones is de transactie vastgelegd en software zal de transactie wereldwijd consistent maken via de eerste smartphone die weer een internetverbinding krijgt.

Software Defined Insurance
Nog meer dan de financiële wereld, zal de verzekeringswereld veranderen. In de wereld van verzekeringen is degene die de beste risicospreiding kan realiseren de spekkoper. In deze mondiale wereld betekent dit dat mondiale spelers lokale spelers altijd zullen wegspelen. Net zoals er een enorme consolidatie van wereldwijde social media partijen heeft plaatsgevonden na de internetbubbel in 2001, zijn enkele globale spelers als Apple, Google en Facebook de winnaars geworden. Dit zal ook in de verzekeringswereld gebeuren, want de risico’s die allemaal willen verzekeren verschillen niet zo per regio.

Zoals gepersonaliseerde diensten steeds beter aangeboden kunnen worden, zullen verzekeringen ook persoonlijker en beter op iemands individuele behoefte worden opgezet. Anderzijds weten nieuwe verzekeraars de risico’s voor individuele klanten ook beter in te schatten. Net zoals reiziger en verhuurder cq bestuurder elkaar waarderen bij Uber en Airbnb, zal dat bij verzekeringen ook gebeuren: eerlijke klanten zoeken eerlijke maatschappijen en omgekeerd. Een heel nieuwe ontwikkeling als je er langer over nadenkt.

Kaf van het koren
Er ontstaat dus een nieuwe manier van bankieren en verzekeren. Natuurlijk zal er altijd behoefte zijn aan kennis en kunde om advies te geven over hoe iemand het best zijn vermogen kan beheren, zijn administratie kan inrichten of zijn bezit verzekeren. Maar die kennis hoeft niet meer per se alleen in de institutionele bedrijven te zitten met gedwongen winkelnering. Advies, ondersteuning en uitvoering kunnen gemakkelijk gescheiden werelden zijn, digitaal open, volgbaar en last but not least zeer goed vergelijkbaar. Ook hier zal big data snel het kaf van het koren scheiden.

In Nederland is sinds lange tijd de verzekeraar verzekeruzelf.nl actief, waar ik ook goede ervaringen heb opgedaan. Een verademing ten opzichte van het administratieve gedoe van ouderwetse verzekeraars. Een online verzekering waar je alles digitaal kunt regelen en je jezelf zonder opzegtermijn per dag kunt verzekeren. Met een eigen digitale dossier met eigen data en altijd door jou benaderbaar via een veilig geauthentiseerd inlogsysteem. Het is een verzekeraar zonder telefoonnummer, postadres of reclame en zonder poliskosten, alleen maar transactiekosten. Aangesloten bij de privacy-veilige QIY Foundation die jouw inloginformatie met eigen persoonlijke gegevens kan beheren. En tenslotte ook nog de snelste in schade-uitkering. Dit is een goed voorbeeld van de nieuwe manier van verzekeren.

Klant is koning
De kernmerken van al deze ontwikkelingen zijn de strategische rol van data en een gestroomlijnde informatie-infrastructuur. Daarbij een hoge vorm van automatisering, waardoor het een zelfservice wordt waar geen intermediair voor nodig is. De klant is echt koning geworden en de aangeboden diensten zijn gebruikerspecifiek te maken. De dienst wordt vanzelfsprekend mobiel en op een cloud-platform ondersteund.

De ontwikkelingen gaan van mobiel betalen, geïntegreerde betalingen, locatiegebaseerde en/of machine-to-machine betalingen (mijn auto betaalt zelf zijn tol) tot hoog veilige betalingen op basis van biometrics en locatie gebaseerde identificatie. Vreemd genoeg zijn mobiele transacties minder aantrekkelijk voor hackers, omdat er per gebruiker nauwelijks een verdienmodel aanwezig is. Zeker als de betaal-app snel en breed genoeg kan worden geüpdatet, zodra een individuele hackersactiviteit wordt ontdekt.

Net als Uber en Airbnb hoef je als bemiddelaar zelf geen geld of verzekeringen te hebben om te kunnen bemiddelen voor verzekeringen of leningen. Bemiddelaars kunnen de goedkoopste en betrouwbaarste dienst in de markt zoeken en via hun apps aanbieden. Vaak blijkt dat de volledig gedigitaliseerde bemiddelaars dit zo uitmuntend goed kunnen, dat bestaande bedrijven snel het nakijken hebben. Of de digitale uitdaging oppakken en zelf zo’n eigen efficiënte dienst bouwen.

Ik ken enkele lokale taxibedrijven die apps à la Uber hebben ontwikkeld voor hun eigen lokale gebied en vrijwel dezelfde service kunnen bieden: digitaal, snel, mobiel, met beoordelingen en automatisch afrekenen voor hun eigen klanten. Kortom, wat nieuwe digitale bedrijven doen, kunnen anderen ook. Technisch kan alles. Maar je moet wel lef hebben en niet achteruit, maar vooruit de toekomst in willen lopen. En accepteren dat meer dan ooit de klant koning is geworden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.