De eindgebruiker heeft gewonnen…

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In de tijd dat IT bijzonder was, bracht iedereen regelmatig een benodigd bezoekje aan de IT-helpdesk. De techniek was mooi en handig, maar oh zo kwetsbaar en onbegrijpelijk. Zolang je maar niets veranderde, werkte het wel. Maar oh wee als je nieuwe activiteiten of mogelijkheden uitprobeerde, dan stokte het mooie informatieapparaat vaak terstond.

Het was immers het gebruik van techniek die nog niet echt rijp was. ‘Technique d’avant la Garde’. Tot 2000 was het een wereld van aanbieders die de vraag naar hun dure apparatuur met liefde invulden met hightech aanbiedingen en flinke marges. Maar de besparingen waren groter dan de investeringen, dus het was het waard.

Macht van de IT-afdeling
Langzamerhand werd het gebruik van servers, desktops en PC’s normaler en de concurrentie op deze gebruiksgoederen nam toe, de prijzen werden reëler en de marges voor de leverancier daalden. De tijd dat de leverancier de machtspositie had, werd langzaam vervangen door een periode dat de interne IT-afdeling die positie overnam.

De IT-organisatie bepaalde welke apparatuur werd ingezet, de gebruiker had hier nog zeer weinig invloed op. Informatiedeskundigen waren verantwoordelijk voor de applicatie-ontwikkeling, schreven voor op welke platformen die applicaties moesten gaan functioneren en instrueerden de gebruikers hoe zij hun werkzaamheden met die applicatie moesten uitvoeren. En als het niet goed werkte, volgde het bekende loopje of belletje naar de helpdesk.

Software als een Service
Tot zo’n tien jaar geleden, was boven geschreven situatie voor veel organisaties heel normaal. Tot in 2007 de iPhone en 2010 de iPad hun intrede deden. Techniek die voor het eerst gebruiksklaar werd geleverd en intuïtief gebruik mogelijk maakte. Bedrijven als Yahoo en Google waren de voortrekkers van internetdiensten die niet meer op centrale servers hoefden te draaien en via internet konden worden bereikt. SaaS was geboren: software als een service.

Vanaf 2010 ontstond in veel IT-organisaties het besef dat er een onomkeerbare verandering gaande was. De innovatieve en eigenwijze gebruiker ging zijn eigen weg, zeker als de aangeboden informatie-oplossing van de IT-organisatie niet (meer) voldeed. Het begrip ‘Shadow-IT’ ontstond. Het gebruik van IT-diensten buiten de formele IT-organisatie om. Gebruikers die hun eigen persoonlijke mail gingen gebruiken. Gebruikers die eigen diensten via internet zochten en in projecten gebruikten. Ontwikkelaars die het wachten op een ontwikkelomgeving beu waren en via Amazon snel een eigen ontwikkelplatform konden creëren.

Governance
Allemaal uit nood geboren reacties van de eindgebruikers; hun eigen organisatie was niet in staat hen op adequate wijze te bedienen van de diensten die zij nodig hadden. Dus haalden zij deze buiten de organisatie. Die situatie geldt nog voor veel organisaties. De gebruikers gaan hun eigen gang en willen best de interne diensten gebruiken, mits die net zo flexibel, simpel, intuïtief en goedkoop worden aangeboden. En de organisatie is daar vanzelfsprekend veel aan gelegen. De governance van je eigen dataprotocollen en security kunnen handhaven en kunnen aantonen dat het proces – de organisatie inclusief haar informatiegebruik – compliant heeft gefunctioneerd. En last but not least: de bescherming tegen hackers, malware en andere cybercriminaliteit.

Spagaat
Veel IT-organisaties zitten in een lastige spagaat. Enerzijds zijn ze nog steeds een beetje gewend aan (en georganiseerd als in) de gouden tijd, toen zij de dienst uitmaakten, anderzijds beseffen ze dat ze steeds meer een interne dienstverlener zijn die de wensen van hun gebruikers moeten invullen en uitvoeren. Dat kan, maar techniek blijft lastig en de invlechting van hun eigen informatie-architectuur met de open wereld er omheen is complex. Plus bijna niet meer zelfstandig, zonder hulp van derden, te doen. Hulp van leveranciers en consultancybedrijven die – niet eenmalig maar dagelijks – deze omgevingen helpen inrichten bij hun klanten, is dan een must. Net als het gebruikmaken van allerhande externe cloud-diensten die in de open wereld aanwezig zijn. Met deels een interne infrastructuur en deels gebruik van infrastructuren van derden, gemanaged of zelfs als een openbare dienstverlening.

De eindgebruiker bepaalt
De informatietechniek is volwassen geworden en de eindgebruiker heeft de macht gekregen. Die stelt hoge eisen aan hoe hij of zij informatie wil toepassen voor zijn dagelijkse werk. Ook de IT-leveranciers veranderen. Zij zien in dat de wereld van boxen en dozen verkopen, haar einde nadert. Steeds meer klanten willen hun apparatuur best gebruiken, maar dan als dienst. Af te rekenen op werkelijk gebruik per maand.

Daarbij laten zij de configuratie steeds vaker over aan de leverancier, want eigenlijk is het niet meer zo belangrijk welke fysieke componenten nu feitelijk in het eigen datacenter staan. Als de gewenste diensten met de afgesproken serviceniveaus maar worden geleverd. Met regelmatig een benchmark om te kijken of de prijsstelling reëel blijft.

Ontzorgen
Ook bij ons in de organisatie herkennen we die roep om ontzorging door IT-verantwoordelijken. Steeds meer IT-organisaties hebben een mix van interne en externe infrastructuur, die we tegenwoordig hybride clouds noemen. Ik noem het vaak een beetje van Maggi en een beetje van jezelf. Gebruikmaken van goedkope standaarddiensten uit de markt en voor specifieke zaken deels de eigen infrastructuur.

Hoe belangrijker compliance, governance en risk management worden voor de organisatie, des te meer zal u – wellicht helaas – zelf moeten blijven inrichten en organiseren. Er zijn slechts weinig Fortune 1000-bedrijven die geen eigen datacenter hebben. In een wereld die wettelijk steeds meer eisen oplegt ten aanzien van aansprakelijkheden en borging van kritische processen, zijn voor veel organisatie (nog) geen standaardoplossingen voorhanden. En de vraag is of ze er snel zullen komen, want dat is commercieel geen interessante markt voor cloud-aanbieders.

Leve de eindgebruiker
We zien nauwere relaties en consortia ontstaan tussen IT-organisatie en leveranciers. End-to-end oplossingen die de eindgebruiker leveren wat de organisatie én eindgebruiker nodig hebben om in deze realtime informatiewereld het werk te kunnen verrichten. IT-organisatie en leverancier krijgen andere relaties, partnerships voor langere tijd, op basis van pay-as-you-use. Met goede aandacht om vendor-lock in tegen te gaan en de wederzijdse wens een lange termijn relatie aan te gaan. Zolang de organisatie én eindgebruiker er wel bij varen, is het prima, want voor hen is het uiteindelijk bedoeld.

*) Deze blog is geïnspireerd op een TV-interview met Mark Lewis (ex CTO EMC) tijdens DELLworld Austin 2015. https://www.youtube.com/watch?v=q3Qh8oFefUs , zeer goede analyse over wat er momenteel gebeurt in de wereld van IT. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.