Think Forward

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Verstandig met geld omgaan blijft voor velen een uitdaging. Naast het op orde houden van je inkomsten en uitgaven, zijn ook sparen en het plannen van grote uitgaven tijdens je leven vaardigheden die je geleerd moet hebben. Als je die kennis en kunde mist, kan iemand lastig in de knel komen; iets dat helaas te veel mensen aan den lijve ondervinden.

De EU onderkent dit probleem en zoekt mogelijkheden hoe men financiële vaardigheden beter, makkelijker en wellicht ook jonger kan bijbrengen. Hoe eerder en beter een persoon deze vaardigheden beheerst, des te minder mensen later in financiële problemen komen. Hierbij stelt men ook de vraag of digitale techniek kan ondersteunen om ons beter te trainen en te ondersteunen.

Afgelopen week was ik bij een bijeenkomst van ING, die het Europese ‘Think Forward Initiative’ heeft opgepakt en een bijdrage aan de oplossing voor dit probleem wil leveren. Tijdens dit bijeenzijn waren economische deskundigen van de bank en uit de academische wereld aanwezig. Daarnaast waren EMC en Microsoft, die dit initiatief ondersteunen, aanwezig om vanuit de digitale wereld een bijdrage te leveren om genoemd probleem te adresseren.

De basisvraag is hoe in de toekomst huishoudens betere financiële beslissingen kunnen nemen. Dit begint in eerste instantie bij educatie: wat leren kinderen op school om hun uitgaven te plannen en de juiste beslissingen te nemen op dit gebied? Daarnaast is er de vraag hoe we personen in een huishouden van informatie en bijbehorende gereedschappen kunnen voorzien om hen als gezin robuuster met hun financiële planning om te laten gaan.

Vertrouwen paradox
Goed omgaan met je financiën is voor een belangrijk deel met gezond verstand omgaan met risico’s. Hoe is er een juiste balans te vinden tussen korte termijn als impulsaankopen en uitgaven en de lange termijn, zoals sparen, beleggen, een huis kopen en een lening afsluiten. Beslissingen nemen in onzekere situaties is voor iedereen een uitdaging.

Als de economie achteruit gaat, is de persoonlijke reactie vaak ‘minder uitgeven en meer sparen’. Dat hierdoor op macroniveau de economie verder zal stagneren, deert de individu niet, maar de individu als onderdeel van de bevolking wel. Deze economische paradox van vertrouwen is intrigerend, want als de economie groeit, is dat immers de beste garantie voor de toekomst. Persoonlijke onzekerheid vermindert in een groeiende economie.

Lege maag
Boodschappen doen met een lege maag, zorgt vaak voor overbodige boodschappen, die eigenlijk onnodige uitgaven zijn. Ook de wereld te rooskleurig zien, of te vaak aan korte termijn behoeftes toegeven, zijn oorzaken dat iemand zijn lange termijn planning niet kan nakomen. Daarnaast zijn natuurlijk beïnvloeding door derden – sociale contacten maar ook reclame – evidente redenen dat iemands financiële leven wanordelijk wordt.

Slechte beslissingen worden vaker genomen als de situatie onoverzichtelijk wordt. En zeker als gelijktijdig allerhande beslissingen moeten worden genomen, zoals een schuld afbetalen, dringende rekeningen voldoen en gelijktijdig zorgen dat de financiën weer onder controle komen. Als het overzicht weg is, kun je echt geen goede beslissingen meer nemen.

Slimme software?
Natuurlijk is het een idee om dan een financieel adviseur in te huren. De markt voor personal en private banking is vanzelfsprekend aanwezig, maar niet voor iedereen weggelegd. Met de komst van steeds slimmere software echter kunnen gereedschappen worden ontwikkeld die ons ondersteunen bij allerhande financiële beslissingen.

Hoe kan digitale techniek de burger helpen bij het in kaart brengen van zijn financiële risico’s en vervolgens de beste beslissingen nemen? Met de mogelijkheden van Big Data kunnen we onze uitgaven – heden en verleden – en gewenste planning beter ondersteunen. Onze financiële data is steeds meer digitaal en georganiseerd beschikbaar. Echter hier komt het privacy-aspect direct om de hoek kijken. Voor veel mensen is hun financiële administratie een zeer persoonlijke wereld. En daar willen velen geen pottenkijkers bij hebben.

Eigen digitale private bankier
Het ontwikkelen van hulpmiddelen voor een eigen digitale private bankier is natuurlijk een interessante ontwikkeling maar aan wie zou u die taak toevertrouwen? Een discussie die in de financiële wereld al langer wordt gevoerd. Want de bank heeft een steeds beter beeld van ieders financiële leven, maar de vraag is ook van wie die data is: van de rekeninghouder of de bank?

Zelf heb ik daar een duidelijke menig over: die data is van de rekeninghouder, de bank is een (betaalde) dienstverlener die – noodgedwongen – die data moet gebruiken om de gewenste dienst te leveren. Als ik naar een andere bank zou overstappen, zou ik graag ook mijn historische data willen meenemen. Ik moet als burger eigenaar zijn van mijn eigen data. En op strikte wijze kan aan derden inzicht verlenen, bijvoorbeeld om een bepaalde dienst af te nemen of aan wettelijke regels te voldoen. Hierover heb ik al eerder blogs geschreven, met name over het Qiy initiatief dat hiervoor een veilige oplossing heeft gebouwd.

Lerende spelletjes
Andere digitale hulpmiddelen zouden gezocht kunnen worden in de wereld van ‘gamification’. Maak spelletjes gericht op het leren nemen van verstandige financiële beslissingen. Hiermee is ook kinderen al op jonge leeftijd deze gewenste vaardigheden te leren. Door het in een virtuele wereld te plaatsen, kunnen ook mensen die minder taalbegaafd zijn hier mee omgaan.

In een eerdere blog beschreef ik al eens hoe men in achterstandswijken probeert de moeders probeert te leren schoner met hun omgeving om te gaan. Dit om de gezondheid van de gezinnen, maar vooral de kinderen te verbeteren. Met muurschilderingen vertelde men de – vaak ongeletterde – moeders de resultaten van een verbeterde leefomgeving op basis van hun verbeterde gedrag. Een mooie manier om resultaten van een big data analyse te presenteren.

Summit
De discussies die momenteel in dit project wordt gevoerd, zijn de basis voor een bijeenkomst op 25 februari 2016 in Brussel. Daar zal onder leiding van de CEO van ING een groep economen en politici over dit onderwerp zal discussiëren. Hierbij ook inbreng van EMC en Microsoft om deze problematiek vanuit de digitale mogelijkheden te belichten.

Als hierdoor in de toekomst huishoudens betere financiële beslissingen kunnen nemen en hun eigen toekomst beter kunnen plannen, zou dat voor Europa een fantastische verbetering betekenen. Je gunt niemand problemen op dit gebied en elke mogelijkheid om dit te voorkomen door specifiek onderwijs, lerende spelletjes en een eigen – op Big Data gebaseerde – digitale financiële assistent zijn prachtige voorbeelden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.