Wat bent u waard?

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland

Normaal wordt de waarde van een bedrijf afgemeten aan de bezittingen die het heeft. Materiële zaken die keurig kunnen worden gemeten, worden gewaardeerd en opgeteld. Maar met de komst van de digitale maatschappij groeit de waarde van immateriële zaken, soms boven de materiële bezittingen uit. Uit het onderzoekThe Digital Finance Imperative’ van Chartered Global Management Accountant (CGMA), blijkt dat financiële professionals veel te weinig toegang hebben tot gegevens die juist die immateriële waarde weergeven.
Hoeveel is een loyaal klantenbestand waard? Hoeveel waarde heeft de kwaliteit van uw digitale bedrijfsproces? Wat is de waarde van de bestaande klanttevredenheid? Allemaal zaken die het succes van uw organisatie bepalen, maar waar niet eenvoudig een prijskaartje aan kan worden gehangen.

Zonder bezittingen
Met de voorbeelden van Über, die taxivervoer aanbiedt zonder zelf taxi’s te bezitten en Airbnb, die overnachtingen aanbiedt zonder hotelkamers te hebben; blijkt al dat de digitale en virtuele wereld hele andere waardebepalingen kent. Deze uitdrukken in geldwaarde is lastig, zo niet onmogelijk. Hoewel de afdeling financiën van oudsher een goed overzicht heeft over het financieel reilen en zeilen van de gehele organisatie, blijkt dat als het om digitale data gaat hun toegang tot die digitale wereld en hun kennis erover heel beperkt is.

Daarnaast wordt actuele data steeds belangrijker om bedrijfsprocessen aan te sturen. Het gaat niet meer om wat de boekhouding vaststelt inzake de voorraadhoogte, maar de actuele meting in het magazijn biedt inzicht. Met de komst van het Internet of Things wordt het mogelijk allerhande, logistieke informatie realtime te weten. Het hoeft niet eerst via administratieve systemen te worden verzameld en weergegeven. Het ontstaan van ERP werd voor een belangrijk deel gedreven door de financiële afdeling die inzicht in het bedrijfsproces wilde hebben. Daarom werd het bedrijfsproces als één groot administratief planningsmodel gebouwd, waarmee de werkelijkheid kon worden gesimuleerd.

Einde van ERP?
Met de komst van producten die zelf weten waar ze zijn, wat ze doen en hoe ze het doen, vervalt de noodzaak voor die grote administratieve systemen. Het einde van ERP? Wie zal het zeggen. Waarom nog grote, aparte administratieve systemen als je realtime een perfecte status kunt krijgen van al je assets, je medewerkers en de wereld daar omheen? De digitale warenhuizen van Amazon en Bol.com registreren realtime hun voorraden, onderhanden bestellingen en inkomstenstroom. Daar zijn weinig administratieve back-office systemen meer voor nodig. Het productiesysteem is de administratie!

In een eerdere blog sprak ik over de ‘voice of the product’, de materiele wereld om ons heen die gaat communiceren, met ons en nog meer met elkaar. Het ontwerpen van die nieuwe wereld is niet eenvoudig. Bij het ontwerp van een communicerend product moet je je als ontwerper vooraf afvragen in welke omgevingen jouw product straks zal moeten functioneren. In welke verwachte, maar ook onverwachte omstandigheden zal het product de functies moeten leveren en kunnen overleven. Deze ontwerpeisen bedenken, toetsen en tot één product integreren, wordt een duivelse uitdaging.

Waarde van een productontwerp
Ook hier kunnen we spreken van waarde die een bedrijf heeft: het kunnen ontwerpen van producten die veilig, betrouwbaar en beschikbaar blijven in welke omstandigheden dan ook. Een goed ontwerp is in feite onbetaalbaar en bijna niet in geld uit te drukken. Ik herinner me nog discussies bij Fokker over de waarde van de data die in CAD-modellen onze vliegtuigen beschreef. Onzichtbare data die het resultaat waren van duizenden uren engineeringswerk, beproevingen en testen. Als je dat ging berekenen, kwam dat in de orde van honderden miljoenen dollars, alleen al de data. Laat staan de kennis die nodig was en is om daarmee ook daadwerkelijk vliegtuigen te kunnen bouwen.

We kunnen steeds makkelijker digitale producten en diensten ontwikkelen nu de cloud ons standaard infrastructuren levert, waarover we die diensten kunnen uitrollen. Ook het snel en in kleine stapjes kunnen ontwikkelen van de software is een stuk makkelijker geworden. Maar waar het vaak spaak loopt, is het vastleggen van al die ontwerpeisen, de verschillende views die je op het product moet kunnen creëren. De gebruiksview, de productieview, de onderhoudsview, de veiligheidsview, de energieview, de recycleview, de aansprakelijkheidsview enzovoort.

Geïntegreerd ontwerp
Grote, complexe producten vragen een gedetailleerd ontwerp- en productieproces, waar de configuratie, compliance, kwaliteit en liability van de hele productlifecycle geborgd zijn. Dit vraagt robuuste architecturen, methoden en configuratiesystemen die we in de wereld van digitale producten ook steeds meer zullen moeten gaan toepassen. Bij een vliegtuig is het begrijpelijk: als er over 25 jaar een toestel neerstort, zal moeten worden aangetoond dat ooit het ontwerp, de bouw en het onderhoud allemaal aan wettelijke eisen hebben voldaan. Anders zullen zeer hoge schadevergoedingen kunnen worden geëist.

Datzelfde geldt voor de slimme producten die we meer en meer zullen gaan ontwerpen. Hoe robuust is de software? Op basis van welke uitgangspunten is die ontworpen, getest en gekwalificeerd? Hoe is de certificatie van het ontwerpproces gedaan? Heeft het juiste onderhoud plaatsgevonden en zo ja door wie, wanneer en met welke opdracht? De wereld van methodische software ontwikkeling in de nieuwe agile ontwikkelomgevingen vraagt nieuwe configuratie- en beheerssystemen. Hoe kunnen we lichtvoetigheid combineren met geborgde ontwerpstappen en kwalificaties?

Financiële renaissance
Bedrijven en organisaties krijgen steeds meer immateriële waarde. In het eerder genoemde onderzoek onder financiële afdelingen wordt gesteld dat 80% van de waarde van de bedrijven in de S&P index immaterieel is. Een bedroevend laag percentage van 29% van de finance professionals zegt in staat te zijn de kwaliteit van die bedrijfsprocessen te meten. En slechts de helft daarvan is in staat klantsentiment te verzamelen en te analyseren en heeft toegang tot data over de impact van zijn merk op zijn business.

Organisaties zijn digitaal geworden en ook steeds platter in structuur. Zelfwerkende teams passen niet meer bij centralistisch, administratief denken. Oude methoden en systemen om organisaties te managen verliezen hun kracht en juistheid. In het kader van ‘meten is weten’ worden steeds vaker verkeerde zaken gemeten. Het ontwerp van nieuwe organisaties is fundamenteel anders geworden. Als men de (wisselende) configuratie van de organisatie – en het ecosysteem waarbinnen het functioneert – niet op het netvlies heeft, men de juiste compliance niet meer kan duiden en men de onderscheidende kwaliteit niet kan meten, dan komt ook het financiële voortbestaan in gevaar. Tijd voor een renaissance voor de financiële professionals; welkom in de digitale maatschappij.

*-*-*

Wilt u meer weten over hoe het ‘derde platform van IT’ uw organisatie kan helpen een digital enterprise te worden? Kom dan naar de Digital Transformation Conference op 10 februari in De Fabrique te Maarssen. Meer informatie vindt u hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.