Besluiten nemen in moeilijke tijden

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week was in Brussel de eerste formele bijeenkomst van het Think Forward-initiatief van ING-bank. Dit initiatief, waar ik in november al eerder over schreef, richt zich op de vraag hoe burgers betere financiële beslissingen kunnen nemen. Voor een groot deel van de Europese bevolking blijkt namelijk het nemen van goede financiële beslissingen een hele opgave.

Hoewel het van land tot land verschilt, erkent één tot – soms zelfs – twee van de drie personen niet overtuigd te zijn dat zij hun financiële zaken goed op orde hebben. Hoewel Nederland het beste scoort, is ook bij ons toch nog 22 procent van de ondervraagden niet overtuigd van een goede conditie van zijn persoonlijke financiële situatie. Aan de andere kant van het spectrum geeft een schamele 8 procent van de Italiaanse burgers aan, dit goed op orde te hebben. Het kunnen nemen van goede financiële beslissingen en daardoor in staat te zijn je eigen financiën in orde te hebben, is een serieus probleem.

Financiële Buffer
Ook op de vraag in hoeverre men financiële reserves heeft om korte termijn tegenvallers op te vangen, is de score laag. Bijvoorbeeld als tegelijkertijd drie huishoudelijke apparaten het begeven. Slechts 41 procent van de Europeanen geeft aan zo’n tegenvaller te kunnen opvangen. Ook hier weer een grote verscheidenheid met Polen als laagste met 21 procent en Nederland weer als hoogste, met 69 procent van de ondervraagden die aangeven een dergelijke tegenvaller te kunnen opvangen. Maar Europa scoort in het algemeen wel gemiddeld lager dan de US of Australië.

Zeker beslissingen op het gebied van pensioen en financiële zekerheid werd door een groot deel van de ondervraagden als moeilijk ervaren. Ook vindt driekwart van de Europeanen dat jongeren voor moeilijkere keuzes staan dan zijzelf vroeger. Onder andere omdat we ouder worden en dus langer zullen moeten werken. Daarnaast het versoberen van allerhande sociale voorzieningen – dit geldt zeker in Oost Europa – en tenslotte de onzekere economische situatie. Dat maakt het goed kunnen inschatten van ieders financiële toekomst een stuk lastiger, zeker voor jongeren die net hun carrière en gezinsopbouw beginnen.

Sparen, lenen en schuld
Tijdens de bijeenkomst afgelopen week waren er bekende sprekers als Noreena Hertz, Professor at the University College London, die onderzoek onder jongeren doet over hun financiële gedrag. Veel jongeren maken zich volgens haar zorgen dat onze welvaartstaat er voor hen straks niet meer zal zijn. Velen maken zich ook zorgen over de schulden die zij – soms gedwongen – moeten maken, omdat de overheid niet meer alles betaald. Denk aan de studiekosten die meer en meer als schuld nodig zijn om een studie af te kunnen ronden.

De schuld waarmee zij hun carrière beginnen, voelen ze als een ketting aan hun been, als een soort gevangenschap. Zij kunnen lastiger dan vroeger een huis kopen en een eigen financiële onafhankelijkheid opbouwen. Onderzoek in de US, waar minder sociale vangnetten zijn, zijn jongeren zelfs weer overdreven aan het sparen geslagen en willen absoluut geen schuld meer maken. Ze zijn bang om in de val van levenslange schuld terecht te komen en nemen geen enkel risico meer. Terwijl ze meer dan ooit omringd zijn door grote, beïnvloedende, persoonlijk gerichte marketing om geld uit te geven.

Persoonlijke financiële training
Op lagere scholen wordt eigenlijk niet of nauwelijks aandacht besteed aan persoonlijke financiële vorming en het krijgen van vaardigheden op dat gebied. Vreemd eigenlijk, een deskundigheid die ons leven zo kan beïnvloeden, wordt ons op school niet geleerd. En dat terwijl het echt niet moeilijk is om dit in het curriculum een plaats te geven. Een andere mogelijkheid is met nieuwe ‘serious-gaming’ mogelijkheden op speelse manier de kunst van het sparen, lenen, verzekeren en financieel onafhankelijk worden, aan te leren. Ook met big data-technieken kan de individuele burger steeds beter worden ondersteund.

Er blijken steeds meer mensen te zijn, die besluiten geen plastic betaalkaarten meer te nemen, maar teruggaan naar beter overzichtelijke kasopnames per week. Cash opnemen en daarmee betalen. Een trend die tegengesteld is aan de verwachting dat we steeds meer digitaal zullen betalen. Veel zwakkeren in de samenleving, zoals jongeren en lagere bevolkingsgroepen, beschermen zich op die wijze tegen alle verlokkingen in de markt om maar ongemerkt geld uit te geven of geld te lenen.

Taak voor wie?
Wie heeft de taak ons op dat gebied beter te ontwikkelen? Het gewoonweg bij de overheid leggen, is niet de oplossing. Moet de financiële wereld zich eigenaar gaan voelen van deze uitdaging? Heeft de financiële wereld de verantwoordelijkheid burgers te ondersteunen en beschermen bij financiële beslissingen? Als zij het niet doen, wie dan wel?

Het vreemde is dat uit het Europese onderzoek blijkt dat 50 procent van de burgers niet snel aan hun bank denken voor het zoeken van financiële ondersteuning. In de US en Australië is dat zelfs 64 procent en 66 procent. Terwijl op de vraag voor welke ondersteuning ze hulp van hun bank verwachten, de top 3 is: financieel advies, slim mobiel bankieren en tenslotte coaching. Een mooie uitdaging voor de bancaire wereld om op dit gebied te investeren. Immers des te beter zij hun klanten ondersteunen, hoe loyaler zij zullen worden. En dat is, in een tijd dat het vertrouwen in banken niet overloopt, een interessante strategie.

Think Forward Initiatief
ING heeft het initiatief genomen om met technologiepartners EMC en Microsoft deze nieuwe gewenste mogelijkheden te onderzoeken en te ontwikkelen. Big data en mobiele technieken kunnen de consument ‘on the go’ ondersteunen bij alle financiële beslissingen die zij dag in, dag uit nemen. Banken hebben toegang tot veel van de financiële data van hun klanten, waarmee ze ook serieuze adviezen en ondersteuning zouden kunnen bieden. Ondersteuning op het gebied van sparen en lenen, pensioen en verzekeringen. Niets nieuws eigenlijk, maar met nieuwe digitale techniek wel mogelijk in een heel nieuwe verschijningsvorm.

Iedereen is het eens dat privacy de basis is voor elke ontwikkeling op dit gebied. Privacy en ethiek zijn de basis voor het vertrouwen van de consument om met een partij zaken te willen doen. Burgers begrijpen steeds beter hoe waardevol hun eigen data is. Eén ethische fout en de goodwill – en dus je business – verdampt. Aan de andere hand, betrouwbare en serieuze organisaties kunnen rekenen op loyale en ondersteunende klanten die niet terugdeinzen om diepe en intensieve partnerrelaties op te (willen) bouwen. Een mooi vooruitzicht voor elk bedrijf….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.