De maatschappelijk meetbare overheid

No comments »
AUTHOR:
Redactie Dell EMC

In het bedrijfsleven heeft vanaf de millenniumwisseling een kentering plaatsgevonden ten aanzien van de rol én betekenis van het bedrijfsleven in en voor de maatschappij. Dit vinden we terug in de colleges die nu worden gegeven onder de titel Corporate Social Responsibility (CSR). Net zoals ik in mijn vorige blog  een drieledig fundament heb benoemd van de WRR voor de nieuwe Informatieoverheid, zo vinden we in  bedrijfsleven onder de vlag van CSR de interessante driehoek van de drie ‘P’s’: People – Planet – Profit.

De impact van de toepassing hiervan was en is nog steeds kolossaal. Het heeft namelijk het moreel en juridisch kader gelegd voor gedragsregels omtrent arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling tot en met fraude en omkoping, om op een verantwoorde wijze winstgevend te ondernemen.

Wat we anno 2016 waarnemen is dat zowel de overheid (inclusief alle met publieksgelden geaffilieerde instellingen en instituten) als het bedrijfsleven, zich bewust zijn geworden van hun Societal Impact.

Dit stelt geheel nieuwe kwaliteitseisen aan het stelsel van databronnen, informatiestromen, datamanagement en dataverwerking om uiteindelijk valide informatie, informatieanalyse en informatie-governance te realiseren. Zo wordt bestuurlijke informatie beschikbaar gemaakt die accuraat, actueel en analytisch relevant is.

Dat is het begin van de kentering die we nu analoog aan het bedrijfsleven bij onze publieke instituten zien ontstaan: een maatschappelijk meetbare overheid.

Dan gaat het erom de overheid de creativiteit, expertise, platformen en gereedschappen  te verstrekken. Voor haar nieuwe, open en toegankelijke datalandschappen, op basis waarvan bestuurders hun beleid kunnen inrichten en uitvoeren. Dit alles op een maatschappelijk verantwoorde wijze, die herleidbaar en bovenal veilig is voor overheid, maatschappij en burger.

Dat laatste komt ook naar voren in onderstaand filmpje. Daarin gaat Patricia Florissi – onze global CTO Sales – in op cybersecurity en smart, of zoals zij het noemt: digital cities.

Kenny Pool, EMC Advisory Systems Engineer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.