Zet open data slim in

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare data aan te duiden. Informatie die gebruikers bijna geheel vrij mogen gebruiken. Vaak wordt open data gebruikt in relatie met de overheid, die deze voor burgers, organisaties en bedrijven ter beschikking stelt. Het is zogenaamde bron-data, dat wil zeggen niet geaggregeerd tot bepaalde specifieke informatie. De gebruiker kan dus direct vanuit de bron, data gebruiken voor zijn eigen toepassingen.

Overige voorwaarden bij beschikbaarstelling van Open Data zijn dat het voor iedereen toegankelijk is en tevens machine-leesbaar is om in automatische toepassingen te gebruiken. Daarnaast wordt de gebruiker niet geregistreerd; het is zogenaamde non-discrimatoire data. Tenslotte is het van belang dat het voldoet aan allerhande open standaarden, zodat het format van de data geen drempel is voor de gebruiker.

Buienradar
Een mooi voorbeeld is de app Buienradar die gebruikmaakt van de open data van het KNMI. Maar er zijn ook apps zoals RDW-voertuig, die gebruikt maakt van de open data van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en per kenteken allerhande actuele data beschikbaar stelt. Door data vanuit verschillende bronnen samen te voegen, wordt informatie specifiek en voor de samenleving een toegevoegde waarde.

Zo zijn er toepassingen om op het gebied van veiligheid door gebruik te maken van actuele P2000-meldingen. Op die wijze stelt de KNRM bijvoorbeeld realtime meldingen voor de kusthulpverleningen beschikbaar. Ook maken veel gemeentes al specifieke 112-meldingen zichtbaar voor hun burgers en hulporganisaties.

Registers
Open data is te vinden in registers die je kunt vinden via de website Open Data Nederland. Er is veel open data in Nederland beschikbaar, meer dan je in eerste instantie verwacht. Echter, de juiste website vinden, is nog best lastig. Open Data Nederland heeft een catalogus gemaakt die alle open datasets in Nederland beschrijft en doorzoekbaar maakt.

Momenteel zijn 614 Nederlandse open datasets beschikbaar en dat aantal groeit rap. Hoewel open data direct bruikbaar is, staan op deze website ook allerlei handige gereedschappen om deze data te bewerken of te visualiseren. Datasets kunnen geografische informatie leveren over parkeren, milieuzones, openbare sportplekken, strooiroutes en taxistandplaatsen. Maar ook over braakliggende terreinen, groene daken, fietspunten en woningwaarde.

Woningwaarde
Een interessante set data betreft de open data rond uw eigen woning. Hierbij speelt de waarderingskamer een belangrijke rol. Deze instantie controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Het is de toezichthouder die beoordeelt of de waardebepaling (taxatie) van woningen en niet-woningen op een goede wijze plaatsvindt, of deze waarde juist wordt bekendgemaakt en juist in de basisregistratie wordt opgenomen.

Het is duidelijk dat de waarde van een object de basis is voor aankoop, verkoop, hypotheek bepaling en last but not least voor verzekering, belasting en andere aanslagen. Om de woningwaarde te achterhalen, is het kadaster van belang. Het kadaster registreert activiteiten rond onroerend goed en kunnen vanuit hun eigen informatie woningrapporten leveren waar naast eerder genoemde WOZ-waarde ook informatie wordt geleverd over de ligging, eigenaarschap, bouwjaar, inhoud en oppervlakte en de geschatte waarde van de woning in vergelijk met de buurt.

Gebruik van open data
Er komen over woningen en niet-woningen steeds meer open data sets beschikbaar waarmee een steeds betere en – belangrijk – actuelere waarde kan worden berekend. Maar ook inzicht vanuit verschillende gezichtspunten. Bijvoorbeeld hoe hoog moet de brandverzekering zijn als je de kans op en van brand in en rond het huis kunt bepalen? Of hoe hoog moet de inbraakverzekering zijn op basis van actuele veiligheid in en rond het huis? Of uw buurman heeft een vergunning voor een windmolen aangevraagd en wat doet dat met de waarde van uw huis? Of een projectontwikkelaar wil gaan bouwen naast uw huis?

Op basis van verleende energie-labels, geregistreerde verbouwingen of groot onderhoud, verleende vergunningen en geregistreerde incidenten in en rond de woning kan de waarde worden bijgesteld. Veel van deze informatie is tegenwoordig in open data sets beschikbaar. De uitdaging is die data te vergaren, intelligent te bewerken en publiek beschikbaar te stellen opdat de gebruiker of de betreffende organisatie hier zijn voordeel mee kan doen.

Big data en cloud
Het is begrijpelijk dat zowel de ontwikkelingen als cloud en big data bijdragen aan het goed kunnen delen en gebruiken van open data. Cloudplatformen bieden schaalbare en gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor diensten die open data gebruiken. Daarnaast kunnen datalakes worden gebruikt om de verschillende soorten data makkelijk bij elkaar te plaatsen en elke mogelijke combinatie, analyse en dienst hiermee te realiseren.

Als bestuurslid van indertijd Eurocloud (tegenwoordig Cloud Community Europe) en tevens jurylid voor onze jaarlijkse cloud-awards, beoordelen we jaarlijks veel startups die succesvol gebruik maken van open data en cloudplatformen om die data om te vormen voor specifieke toepassingen. We zien bedrijven langskomen die open data gebruiken uit de landbouwsector tot de energiesector, van data uit nutsvoorzieningen tot data over luchtkwaliteit.

Fortiera
Laatst ontmoette ik wederom de startup Fortiera, die in 2014 één van de prijswinnaars in de categorie best cloud product. Dit bedrijf was toen in de opstartfase om met open datasets een cloud-dienst voor de traditionele vastgoedsector te bouwen. Alle data uit de vijftig (!) bronnen die zij gebruiken, is openbaar en wordt nu op juiste wijze en met slimme algoritmes vertaald naar gebruiker of gebruiksdoel. Intussen volwassen kunnen zij waarde en staat van een object op inzichtelijke wijze weergeven.

Hiermee dienen zij ook het algemeen belang. Hoe mooi zou het niet zijn als elke burger of ondernemer in één oogopslag zou kunnen zien wat de actuele waarde en staat van diens onroerend goed is. Nu, maar ook in het verleden en met de mogelijke verwachting in de toekomst. Denk aan veranderende bestemmingsplannen, potentiële nieuwbouwprojecten of nieuwe wetgeving. Dit is meer dan slechts de huidige registratie weergeven, zoals het kadaster momenteel doet.

Kadaster 2.0
Het is in feite het kadaster 2.0: geen registratie en informatie achteraf, maar een actueel real-time overzicht van waarde, situatie, omgeving, wetgeving, verzekering- en belastingontwikkeling. Wat zou het mooi zijn als elke woninggebruiker een door hen gedroomde woonpas zou hebben, die inzicht geeft in het ‘DNA’ van ieders huis. Direct inzicht in de huidige toestand en prestaties van je woning en de verwachtingen voor de toekomst die van invloed zijn voor de woonkwaliteit. Weer een mooi voorbeeld van de voordelen voor de samenleving van de huidige, digitale transformatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.