BLOGPOSTS

Hoe SAN en NAS langzaam integreren

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Ruim 10 jaar geleden kwam ‘Networked Storage’ in de belangstelling. De storage-systemen kregen meer eigen processing power en de vele storage services, die voorheen op de server plaatsvonden, konden overgenomen worden door de storage arrays. Hierdoor kwam meer intelligentie in de box en werd SAN (Storage Area Network) steeds interessanter. In die tijd was veel storage nog direct aan de server gekoppeld, het zogenaamde DAS (Direct Attached Storage). Echter de voordelen van het via een netwerk delen (Network Attached Storage, NAS) van storage-capaciteit waren aanzienlijk.

Naast de SAN-netwerken voor block-data in database-omgevingen, bestond ook een file-omgeving, waar storage vaak direct gekoppeld was aan fileservers. Ook in deze omgeving werd het voordeel van het via netwerken delen  van storage-capaciteit onderkend. En zo kwam, parallel aan de SAN-ontwikkeling, ook NAS steeds meer in de belangstelling. Veel file-servers konden op die manier worden geconsoli […]
Lees meer »

GRC management: een vak apart

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Bij de transitie van fysieke naar virtuele datacenters wordt het steeds lastiger de risico’s en compliance van de gebruikte IT-systemen te beoordelen. De stap naar cloud services maakt dit nog moeilijker. In de supply chain van services zal immers continu moeten worden aangetoond dat de bedrijfsvoering in alle schakels aan de gestelde compliance-eisen voldoet. Auditing in de cloud is een heel nieuw vakgebied waar nog maar weinig mensen zich in hebben gespecialiseerd.

Enterprise Governance, Risk en Compliance (GRC) management is de vaardigheid  ondernemingsrisico’s en compliance-situaties continu te monitoren en daarbij direct te reageren als (strategische) bedrijfsdoelstellingen in gevaar komen.  Succesvolle governance vraagt om heldere definities van die doelstellingen en de geldende regels en richtlijnen, procedures en standaarden. Risico management vereist identificatie, prioritering en remediatie om het bedrijf te beschermen tegen bovenmatige risico’s en te zorgen dat risico’s gee […]
Lees meer »

Vendor lock-in: Welcome to the Hotel California

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Het komende decennium groeit de data op deze planeet met een factor 44 (IDC studie 2010). Hierdoor wordt de opslag van data een steeds grotere kostenpost. Anderzijds zijn er voortdurend innovaties om digitale informatie slimmer op te slaan, waardoor deze kosten op hun beurt weer omlaag gaan. Het beheren, delen, zoeken en toepassen van die groeiende hoeveelheid informatie wordt wel ingewikkelder, mede omdat we ook steeds meer bezig zijn om onze data ‘in de cloud’ te zetten. De cloud en een online netwerk zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden: geen netwerk, dan niet online en dan ook geen toegang tot online data. Als die permanente beschikbaarheid een must is, blijft (gedeeltelijke) opslag dichterbij vooralsnog een noodzaak.

De belangrijkste investeringskosten voor de productie van IT-diensten zijn de server, de applicatie en de storage. Door nieuwe virtualisatietechnieken worden de processingkosten aanzienlijk minder, cloud diensten of open source software brengen applicatiekosten o […]
Lees meer »

Wereldrecords bij de introductie van een nieuwe generatie midrange storage

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Op 18 en 19 januari was ik in Londen aanwezig bij de lancering van 41 nieuwe en vernieuwde producten. Een lancering die in het teken stond van het Guinnees Book of Records. De feitelijke records, hoe stop je zoveel mogelijk dansers in een Mini Cooper (26!) en over hoeveel Vmax units kun je met een motor springen (40!), staan voor de honderden TB die je in de kleinste storage-oplossing kunt stoppen en de gigantische schaalbaarheid van de high-end oplossingen van EMC. Ofwel records die het sterke portfolio dat EMC in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, illustreren.

Innovatie zonder aanvullende acquisities is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk. Steeds vaker ontstaat een verzameling van productlijnen die vanuit een verschillende historische basis zijn ontwikkeld. Zo was de overname van Isilon voor EMC mede interessant, omdat Isilon al 10 jaar producten levert en zodoende een bewezen en betrouwbare naam heeft opgebou […]
Lees meer »

Unified VNX: flexibel maatwerk voor het middensegment

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Op de analistenbijeenkomst in april 2010 gaf CEO Joe Tucci al aan dat EMC bezig was zijn verschillende middensegment producten verder te integreren.  Steeds vaker wil men immers vrijheid hebben bij het toepassen van specifieke block storage of file storage. Of  flexibiliteit in groei van archiverings- of backup-capaciteit.  Het opslagmedium – de disk of flashdrive – wordt generieker en de software maakt het verschil in de specifieke toepassing van dat medium.  We spreken dan steeds eerder over een generieke storage engine, welke virtualisatie ondersteund, met daaraan gekoppeld fysieke standaard opslagmedia.  Voor het hoge segment is al bijna een jaar de VMax  beschikbaar. Met de introductie  van VNX is nu ook het middensegment op deze universele wijze ingericht.

De afgelopen 10 jaar zijn de ontwikkelingen in storage snel gegaan. Naast de bekende block-array en file gebaseerde opslag, ontstond behoefte aan gegarande […]
Lees meer »