BLOGPOSTS

De servicemaatschappij: afzender onbekend

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In een dienstenmaatschappij verdwijnen de productiemiddelen steeds verder uit het zicht. Stadskinderen weten soms niet eens meer dat melk van de koe komt en ook de herkomst van voorzieningen als elektriciteit, gas en water zijn voor velen onbekend.  Laatst vertelde iemand in een gezelschap dat hij bij Hyves werkte, waarop een meisje verbaasd reageerde: “Werken er dan mensen bij Hyves?” Voor veel mensen is de wereld achter een dienst verdwenen achter het computerscherm, de smartphone of de laptop.  Men gaat uit van een ongestoord aanbod van die dienst, die er ‘zomaar’ is en die er eeuwig zal blijven.

Natuurlijk is bovenstaand gebrek aan achterliggende kennis niet dramatisch.  Daarnaast hoeven we ook niet over al die productiemiddelen zelf te beschikken.  Als ik trek heb in melk, hoef ik daar geen koe voor te kopen.  Dan hoef ik zelfs niet eens te weten hoe die melk uiteindelijk in de supermarkt is gekomen.  Dat geldt voor de meeste diensten; men neemt ze af zonder zelf enig productiemi […]
Lees meer »

Big Data en Business Intelligence: Data In, Decisions Out

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Met de komst van het internet heeft een groot deel van de wereldbevolking toegang gekregen tot sociale media en nieuwsbronnen die daarvoor onbekend of ontoegankelijk waren. Er wordt wel eens gezegd dat internet de ultieme democratisering is die zich als een IT-golf over de wereld verspreidt. Datzelfde internet is ook een bron van informatie geworden voor iedereen die wil weten wat zich in die digitale wereld allemaal afspeelt. Van nieuwsberichten tot blogs, zoals deze, van tweets tot commentaren op nieuwsfeiten, van Facebook-berichten tot klagende burgers en van LinkedIn- acties tot allerhande advertentiemateriaal.

Wij creëren met elkaar veel informatie en nog veel meer data waar deze informatie uit wordt gedistilleerd. We praten dan over Zetabytes per jaar, dat is een 1 met 21 nullen. Een onbevattelijk hoeveelheid informatie die op de een of andere manier waardevol is of was ten tijde van de creatie ervan. Het betreft bovendien ook nog eens informatie die grotendeels publiekelijk to […]
Lees meer »

Is een ‘man in the middle’ de oplossing voor de EPD-discussie?

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De afgelopen weken stond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) weer volop in de belangstelling.  De Eerste Kamer kwam na lang beraad tot de conclusie dat het voorstel zoals dat er nu lag, niet alle ingrediënten bevat om aan de gewenste eisen van privacy en geheimhouding te kunnen voldoen.  Integriteit van dusdanig persoonlijke gegevens is een groot goed.  Het is vanzelfsprekend dat wetgeving op dit gebied van groot belang is.

Een voorbeeld is de gegevensbank van EuroNed, die als hostingpartij in het cybercenter Oude Meer van KPN het grootste zorgnetwerk van Nederland, E-Zorg, laat draaien.  E-Zorg is een uitgebreid informatiesysteem waar alle informatie van apotheken en huisartsen veilig staat opgeslagen op EMC-opslagsystemen.  EMC-partner Openline uit Maastricht heeft de de back-up oplossing  van dit systeem geleverd.  Er zijn maar liefst vierhonderd apotheken en zeshonderd huisartsenpr […]
Lees meer »

‘Creative destruction’ van oude IT nodig voor cloud-innovatie

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De van oorsprong Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter schreef in zijn theorie over innovatie en vooruitgang, dat bij disrupte veranderingen in de techniek – hetgeen we van cloud computing toch wel mogen zeggen –vooruitgang alleen mogelijk is als tegelijkertijd oude structuren worden afgebroken.  ‘Creative destruction’ om nieuwe mogelijkheden sneller en efficiënter te kunnen inzetten.  Ofwel afbreken om nieuw te bouwen. Als we dit projecteren  op het huidige IT-landschap, waar ligt dan de focus van die onontkoombare ‘creative destruction’?

Afgelopen 5 jaar is door organisaties veel geld en energie gestopt in het consolideren en virtualiseren van hardware platformen. Door virtualisatie werd grootschalige consolidatie mogelijk met zeer scherpe terugverdienmogelijkheden. Ook is de afgelopen 5 tot 10 jaar veel geïnvesteerd in nieuwe netwerken en mobiele netwerkoplossingen. Daarnaast kon door deze vervangingen een flink […]
Lees meer »

Zelfs het ondenkbare kan een keer gebeuren

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De aardbeving in Japan en daarop volgende tsunami elf dagen geleden heeft ons weer laten zien dat de natuur krachten kan oproepen die we ons nauwelijks kunnen voorstellen.  Naast de enorme schade aan land en gebouwen is ook de koeling van de kerncentrales beschadigd.  Voor zover ik de berichten goed begrijp, hadden de ontwerpers van de kerncentrale rekening gehouden met aardbevingen met een kracht van 7 op de schaal van Richter en tsunami’s van 5 meter hoog.  De natuur verraste iedereen, en de ontwerpers in het bijzonder, met een beving van  circa 9 en een tsunami van 10 meter hoog.  Daar waren de koelsystemen niet tegen bestand.

Ik weet niet wat de wijsheid was achter de oorspronkelijke ontwerpparameters, maar de ervaring leert dat rampen soms een scenario volgen dat met de beste creativiteit niet te bedenken is.  Dit maakt het zekerstellen van complexe techniek lastig. Enerzijds is techniek feilbaar, anderzijds is het onmogelijk je 100% zeker te stellen tegen elke mogelijke gebeurte […]
Lees meer »