BLOGPOSTS

Het cloud dividend

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In 2015 zal cloud computing tot 177 miljard euro per jaar extra bijdragen aan de grootste economieën van Europa.  Dit meldt een rapport van het Centre for Economics and Business Research (Cebr). De berekening is gebaseerd op de huidige verwachting hoe het bedrijfsleven de komende jaren cloud services zullen gaan gebruiken.  Vermeldenswaardig is ook dat het merendeel van deze extra bijdragen aan de economie ontstaat uit de adoptie van private en hybride cloud modellen.

Het Cebr is overtuigd dat cloud computing een belangrijke drijver is voor economische groei, concurrentiekracht en bedrijvigheid in heel Europa. In het bijzonder wordt op het belang van deze nieuwe leverings- en gebruiksmodellen gewezen voor de ‘emerging’ landen.  Zij kunnen door direct gebruik te maken van cloud services in veel kortere tijd competitiever worden dan met traditionele systemen mogelijk is. Dit draagt enerzijds bij a […]
Lees meer »

Een filosofie over opslag

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Tussen elektriciteit en informatie zijn vele overeenkomsten. We spreken soms ook wel over sterkstroom en zwakstroom. En ik bedoel hier met informatie ‘elektronische informatie’ en niet de informatie zoals die al eeuwen lang via hiërogliefen, perkament en papier is gemaakt, verspreid en opgeslagen. Als we de opkomst van elektrificering en de informatisering bekijken, dan herkennen we vergelijkbare ontwikkelingsverschijnselen. Na de uitvinding van de basisprincipes, ontstond een innovatiegolf, waarbij private toepassingen ontstonden in de industrie die het kapitaal had het nut van deze uitvinding te gaan gebruiken. Naast creatie en gebruik, was in beide gevallen behoefte aan transport en opslag. Er ontstond een distributiemodel waarbij de energie c.q. de informatie voor een grotere groep gebruikers beschikbaar kwam. Naast de bekende elektrificatie waren ook radio en televisie voorbeelden van deze eenzijdige distributie (enkele bron en vele ontvangers). Daarnaast ontstonden de eerste toep […]
Lees meer »

“Scale out”, de kern van cloud computing

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Van cloud computing is een essentieel kenmerk dat men met applicaties en informatie het data center ‘uit’ kan als dat om wat voor reden relevant is. Bij het schalen van computer- of datacapaciteit spreekt men van ‘scale out’ als men de capaciteit buiten het datacenter – op een andere plaats dus – vergroot of verbetert. De vraag naar steeds sterkere scale-out groeit sterk. In dat licht moet de acquisitie van Isilon door EMC worden gezien.

EMC heeft al enkele jaren een zeer schaalbare scale-out oplossing voor object data (vooral fixed data zoals media files) in de vorm van Atmos cloud storage. Kern van Atmos is dat het op basis van benoemde policies data over verschillende nodes in een IP-netwerk opslaat gebaseerd op de gewenste Quality of Service. Atmos wordt ook wel een elastische storage oplossing genoemd, omdat Atmos bij toenemende vraag zelf kopieën van de files kan creëren op de plaats van die vraag. En daarmee wordt de vereiste responstijd van […]
Lees meer »

Digitaal: de nieuwe normaal

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Op Cloud Expo in Utrecht begin december opende Peter Hinssen als keynote spreker de serie lezingen over virtualisatie en cloud computing. Belangrijke boodschap van hem was dat op de lange weg van digitalisatie, die zo’n 50 jaar geleden startte, we ons op dit moment halverwege bevinden. Zijn uitgangspunt is dan ook: ‘digitaal is de nieuwe normaal’. Het glas is van half leeg naar half vol gegaan. En met cloud computing, ‘the new mechanics in IT’,  gaan we het verder vullen.

U kunt zich dan afvragen: pas halverwege? We hebben toch eigenlijk wel het niveau van volwassenheid bereikt in de wereld van ICT? Maar even zo goed kun je je afvragen, al halverwege? ICT biedt ons nog zoveel kansen die we nog niet eens onderzocht hebben. Technische innovaties hebben een lange cyclus van ontwikkeling. Denk aan de verbrandingsmotor. De basis is ontdekt in 1862 door Etienne Lenoir met zijn hippomobile, m […]
Lees meer »

Duurzaamheid van – en met ICT

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Duurzaamheid begint steeds meer bedrijfsmatige aandacht en daardoor ook resultaat te krijgen. Het begrip duurzaamheid houdt kort gezegd in ‘niet meer verbruiken dan de natuur als productiebron zelf kan leveren’.  ICT, hoewel een grote energie- en zeldzaam materiaalverbruiker, blijkt een zeer belangrijke rol te spelen in het mogelijk maken van duurzaamheid. We maken hier onderscheid tussen duurzaamheid van ICT en duurzaamheid met ICT.

Duurzaamheid van ICT is iets dat de ICT-industrie de afgelopen jaren zeker heeft opgepakt. ICT-ontwerpers gingen bij hun ontwerp steeds meer rekening houden met een laag  energieverbruik. En de resultaten waren er ook naar: het verbruik per ontwerp ging die jaren vaak met tientallen procenten omlaag. En vaak met behoud van functionaliteit en performance. Daarnaast kwam onderzoek op gang naar zuiniger basiscompo […]
Lees meer »