Tag Archives: applicatie

De sleutelrol van Pivotal bij digitale transformaties

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland

Pivotal is één van de bedrijven in de Dell Technologies familie die soms als een vreemde eend in de bijt wordt gezien, maar toch een sleutelrol vervult bij succesvolle digitale transformaties. In 1989 startte Rob Mee het software consultancy bedrijf Pivotal Labs. In een eerdere blog getiteld ‘zonder wrijving geen glans’ heb ik het ontstaan en de werkwijze van Pivotal beschreven.

Het was de beginperiode van de agile-filosofie voor het sneller ontwerpen van software. Ontwerpers en programmeurs die intensief samenwerken, snel nieuwe codes genereren en samen beslissen of iets inderdaad beter is of niet. Wat beter is, daar ga je mee verder, wat niet beter is, gooi je weg. In Rob’s visie was verandering de enige constante, dus moet je methodieken toepassen die die verandering realtime kunnen ondersteunen. […]
Lees meer »

De generatie Y

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Generaties volgen elkaar continu op, maar op sommige momenten is het verschil tussen verschillende groepen generaties groter dan anders.  Zo spraken we over de generatie babyboomers, de geboortegolf tussen 1942 en 1965.  Een herkenbare generatie die ‘brak’ met bestaande maatschappelijke normen in de jaren zestig.  Ook na die tijd zijn ‘herkenbare’ generaties aan te wijzen, zoals de generatie X, geboren tussen 1965 en 1982, en de generatie Y, geboren tussen 1982 en 2005.

Wanneer de eerste personen uit een ‘nieuwe’ generatie na hun opleiding de arbeidsmarkt opgaan, dus meestal zo’n 20 – 25 jaar na het begin van die generatie, worden de eerste kenmerken van die generatie zichtbaar.  Generatie Y is dus nu zo’n 5 à 10 jaar bezig aan zijn loopb […]
Lees meer »

Data-injectie

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De afgelopen jaren is de capaciteit van processoren enorm toegenomen. Niet alleen de frequentie waarop een processor werkt, maar vooral door de toepassing van nieuwe multi-core architecturen en de efficiencyverhogingen door virtualisatie.
De afgelopen vijf jaar is de beschikbare processorcapaciteit wel een factor 500 tot 1000 groter geworden. Dit is natuurlijk prachtig voor het beschikbare vermogen van de servers, maar de data op de servers moet met een veel grotere snelheid worden aangeboden om dat grotere vermogen ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken.

Dat betekent dat de storage-omgeving op steeds hogere prestaties wordt aangesproken. De eerste virtuele desktop (VDI) projecten kenmerkten zich ook door problemen in de I/O-capaciteit van de storage-oplossing. Een beetje VDI-omgeving vergroot de gemiddelde I/O-belasting al gauw met een factor 10. Als dat in de configuratie niet goed wordt meegenomen, zien we dat op de cruciale momenten van de dag, de omgeving tergend traag wordt. Gelu […]
Lees meer »

De relevantie van informatie

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen eeuw is het voor ons ‘gewoon’ geworden dat informatie overal ter wereld direct ter beschikking staat.  Elk nieuwsfeit, elke gebeurtenis of elke reactie is binnen enkele seconden beschikbaar.  Met de komst van social media, staat deze techniek niet alleen meer ten dienste van officiële instanties als omroepen of kranten, maar voor iedereen.  In dat licht kan de ontwikkeling van het internet ook wel worden gezien als de grootste democratiseringsgolf van de afgelopen eeuwen.

Tegenwoordig hebben bloggers en twitteraars eerder hun ‘nieuws’ online dan de officiële media.  Gebeurtenissen worden door amateurs gefilmd en op YouTube gezet, voordat de eerste persfotografen ter plekke zijn.  Dit maakt de maatschappij instantaan.  Alles kan op het moment dat je het bedenkt of wil uitvoeren.  Waar je ook bent.  Het voortdurend beschikbaar zijn van informatie heeft invloed op onze maatschappij.  Op alle zaken die we doen.  De relevantie en betrouwbaarheid van die informatie moet echter wel […]
Lees meer »

Applicatieontwikkeling in de cloud

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Cloud computing wordt nog regelmatig met outsourcing vergeleken, ten onrechte. Naast dat het leveringsmodel wezenlijk anders is: cloudaanbieders leveren gestandaardiseerde diensten tegen vooraf opgestelde tarieven op het moment dat de afnemer daar behoefte aan heeft. Terwijl een outsourcingcontract bestaat uit vooraf gemaakte  wederzijdse afspraken gemaakt over te leveren services, service levels, looptijd van contract en de kosten van het gebruik. Maar er is nog een wezenlijk verschil: in toenemende mate leveren cloudleveranciers ook ontwikkeldiensten aan.

Dat wil zeggen, platformen die geschikt zijn om zelf applicaties te ontwikkelen. Doet Amazon dit al enige tijd voor Oracle omgevingen, Salesforce heeft op basis van het Springplatform de dienst VMforce ontwikkeld.  Java ontwikkelaars  kunnen op die wijze ‘in de cloud’ hun java apps ontwikkelen, testen en (laten) acce […]
Lees meer »