Met veilige informatie naar een betrouwbare cloud

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week had EMC zijn 6e landelijke congres, het EMC Forum. Dit event begon 8 jaar geleden onder de naam ‘Out of the Box’, een knipoog naar de ontwikkeling die EMC doormaakte van een 100 procent storage-bedrijf naar een veelzijdiger informatie management onderneming. Het Forum had deze keer de focus op – hoe kan het ook anders – de cloud. Met meer dan 1000 aanmeldingen een teken dat een grote schare klanten, partners en geïnteresseerden de ontwikkeling naar vele vormen van cloud toepassingen volgt of zelfs al toepast.

In een live opiniepeiling via twitter en sms werd het publiek gevraagd naar hun ideeën op dit gebied. Ruim de helft van de aanwezigen gaf aan dat de cloud al in hun ICT-strategie is opgenomen en dat de voornaamste reden daarvoor flexibiliteit en beschikbaarheid is. Begrijpelijk, want het is juist de grotere ‘vrijheid’ waarvan gebruikers profiteren met cloud gerichte diensten. Dit maakt hen juist ook zo enthousiast over dit fenomeen. Welke medewerker heeft tegenwoor […]
Lees meer »

Hoe SAN en NAS langzaam integreren

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Ruim 10 jaar geleden kwam ‘Networked Storage’ in de belangstelling. De storage-systemen kregen meer eigen processing power en de vele storage services, die voorheen op de server plaatsvonden, konden overgenomen worden door de storage arrays. Hierdoor kwam meer intelligentie in de box en werd SAN (Storage Area Network) steeds interessanter. In die tijd was veel storage nog direct aan de server gekoppeld, het zogenaamde DAS (Direct Attached Storage). Echter de voordelen van het via een netwerk delen (Network Attached Storage, NAS) van storage-capaciteit waren aanzienlijk.

Naast de SAN-netwerken voor block-data in database-omgevingen, bestond ook een file-omgeving, waar storage vaak direct gekoppeld was aan fileservers. Ook in deze omgeving werd het voordeel van het via netwerken delen  van storage-capaciteit onderkend. En zo kwam, parallel aan de SAN-ontwikkeling, ook NAS steeds meer in de belangstelling. Veel file-servers konden op die manier worden geconsoli […]
Lees meer »

GRC management: een vak apart

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Bij de transitie van fysieke naar virtuele datacenters wordt het steeds lastiger de risico’s en compliance van de gebruikte IT-systemen te beoordelen. De stap naar cloud services maakt dit nog moeilijker. In de supply chain van services zal immers continu moeten worden aangetoond dat de bedrijfsvoering in alle schakels aan de gestelde compliance-eisen voldoet. Auditing in de cloud is een heel nieuw vakgebied waar nog maar weinig mensen zich in hebben gespecialiseerd.

Enterprise Governance, Risk en Compliance (GRC) management is de vaardigheid  ondernemingsrisico’s en compliance-situaties continu te monitoren en daarbij direct te reageren als (strategische) bedrijfsdoelstellingen in gevaar komen.  Succesvolle governance vraagt om heldere definities van die doelstellingen en de geldende regels en richtlijnen, procedures en standaarden. Risico management vereist identificatie, prioritering en remediatie om het bedrijf te beschermen tegen bovenmatige risico’s en te zorgen dat risico’s gee […]
Lees meer »

Vendor lock-in: Welcome to the Hotel California

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Het komende decennium groeit de data op deze planeet met een factor 44 (IDC studie 2010). Hierdoor wordt de opslag van data een steeds grotere kostenpost. Anderzijds zijn er voortdurend innovaties om digitale informatie slimmer op te slaan, waardoor deze kosten op hun beurt weer omlaag gaan. Het beheren, delen, zoeken en toepassen van die groeiende hoeveelheid informatie wordt wel ingewikkelder, mede omdat we ook steeds meer bezig zijn om onze data ‘in de cloud’ te zetten. De cloud en een online netwerk zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden: geen netwerk, dan niet online en dan ook geen toegang tot online data. Als die permanente beschikbaarheid een must is, blijft (gedeeltelijke) opslag dichterbij vooralsnog een noodzaak.

De belangrijkste investeringskosten voor de productie van IT-diensten zijn de server, de applicatie en de storage. Door nieuwe virtualisatietechnieken worden de processingkosten aanzienlijk minder, cloud diensten of open source software brengen applicatiekosten o […]
Lees meer »