Datastrategie versus data-opslagstrategie: Deel I

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Iedere IT-organisatie heeft wel beleid gemaakt hoe om te gaan met data-opslag. Hoe slaan we de data op die de onderneming maakt? Hoe realiseren we beschikbaarheid, continuïteit, opslagmanagement en alle zaken die daarbij verder van belang zijn?
Maar een opslagstrategie is slechts een onderdeel van het veel ruimere begrip datastrategie. Een databeleid gaat over de hele levenscyclus van bedrijfsdata, van het ontstaan tot en met het vernietigen (of eeuwig bewaren). Een datastrategie is op zijn beurt weer onderdeel van een informatiestrategie, ofwel Informatie Lifecycle Management. Hierbij staat centraal hoe een onderneming verantwoordelijk omgaat met alle informatie die wordt gecreëerd, gevonden, toegestuurd, gebruikt, verspreid en beheerd.

Opslag is in een datastrategie operationeel natuurlijk een belangrijk aspect, data moet immers altijd adequaat beschikbaar zijn en blijven. Als dat echter goed is ingevuld, is dat aspect verder niet spannend meer. Veel belangrijker is het inzicht in […]
Lees meer »

De servicemaatschappij: afzender onbekend

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In een dienstenmaatschappij verdwijnen de productiemiddelen steeds verder uit het zicht. Stadskinderen weten soms niet eens meer dat melk van de koe komt en ook de herkomst van voorzieningen als elektriciteit, gas en water zijn voor velen onbekend.  Laatst vertelde iemand in een gezelschap dat hij bij Hyves werkte, waarop een meisje verbaasd reageerde: “Werken er dan mensen bij Hyves?” Voor veel mensen is de wereld achter een dienst verdwenen achter het computerscherm, de smartphone of de laptop.  Men gaat uit van een ongestoord aanbod van die dienst, die er ‘zomaar’ is en die er eeuwig zal blijven.

Natuurlijk is bovenstaand gebrek aan achterliggende kennis niet dramatisch.  Daarnaast hoeven we ook niet over al die productiemiddelen zelf te beschikken.  Als ik trek heb in melk, hoef ik daar geen koe voor te kopen.  Dan hoef ik zelfs niet eens te weten hoe die melk uiteindelijk in de supermarkt is gekomen.  Dat geldt voor de meeste diensten; men neemt ze af zonder zelf enig productiemi […]
Lees meer »

Big Data en Business Intelligence: Data In, Decisions Out

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Met de komst van het internet heeft een groot deel van de wereldbevolking toegang gekregen tot sociale media en nieuwsbronnen die daarvoor onbekend of ontoegankelijk waren. Er wordt wel eens gezegd dat internet de ultieme democratisering is die zich als een IT-golf over de wereld verspreidt. Datzelfde internet is ook een bron van informatie geworden voor iedereen die wil weten wat zich in die digitale wereld allemaal afspeelt. Van nieuwsberichten tot blogs, zoals deze, van tweets tot commentaren op nieuwsfeiten, van Facebook-berichten tot klagende burgers en van LinkedIn- acties tot allerhande advertentiemateriaal.

Wij creëren met elkaar veel informatie en nog veel meer data waar deze informatie uit wordt gedistilleerd. We praten dan over Zetabytes per jaar, dat is een 1 met 21 nullen. Een onbevattelijk hoeveelheid informatie die op de een of andere manier waardevol is of was ten tijde van de creatie ervan. Het betreft bovendien ook nog eens informatie die grotendeels publiekelijk to […]
Lees meer »

Is een ‘man in the middle’ de oplossing voor de EPD-discussie?

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De afgelopen weken stond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) weer volop in de belangstelling.  De Eerste Kamer kwam na lang beraad tot de conclusie dat het voorstel zoals dat er nu lag, niet alle ingrediënten bevat om aan de gewenste eisen van privacy en geheimhouding te kunnen voldoen.  Integriteit van dusdanig persoonlijke gegevens is een groot goed.  Het is vanzelfsprekend dat wetgeving op dit gebied van groot belang is.

Een voorbeeld is de gegevensbank van EuroNed, die als hostingpartij in het cybercenter Oude Meer van KPN het grootste zorgnetwerk van Nederland, E-Zorg, laat draaien.  E-Zorg is een uitgebreid informatiesysteem waar alle informatie van apotheken en huisartsen veilig staat opgeslagen op EMC-opslagsystemen.  EMC-partner Openline uit Maastricht heeft de de back-up oplossing  van dit systeem geleverd.  Er zijn maar liefst vierhonderd apotheken en zeshonderd huisartsenpr […]
Lees meer »