De waarde van informatie

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Informatie – en de data waarmee die informatie is opgebouwd – heeft waarde. Enerzijds de geïnvesteerde kosten om het te maken, op te slaan en beschikbaar te hebben.  Anderzijds heeft de inhoud van de data – of de content – waarde als informatie op zich zelf.

De prijs van het maken, opslaan en beschikbaar stellen van data, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de apparatuur die hiervoor nodig is.  De prijs hiervan  daalt nog steeds.  Daarnaast moet inspanning worden verricht om die data te creëren, wat arbeidskosten met zich meebrengt.  Belangrijkste is natuurlijk de intellectuele waarde van de content, immers daarom wordt die data überhaupt gecreëerd.

De kosten van die techniek dalen al sinds jaar en dag.  De (zo’n 20 jaar geleden) bekende diskettes voor dataopslag hadden een opslagcapaciteit van 1,44 MB en kostten ongeveer een gulden.  Dus een Gigabyte aan opslag kostte ruim 300 euro.  Tegenwoordig kun je een USB-stick van 16 GB kopen voor rond de 15 euro, dus betaal je ongeve […]
Lees meer »

[Video] Hans Timmerman blikt vooruit op Futurum Conference en Momentum Berlijn

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Op woensdag 7 september organiseert EMC weer de Futurum Conference, de jaarlijkse update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Information Intelligence (voorheen de EMC Documentum dag). Vanaf 31 oktober staat in Berlijn ‘Momentum‘ op het programma waarbij op Europees niveau verder in wordt gegaan op dit onderwerp. In deze video blikt Hans Timmerman vast vooruit op beide bijeenkomsten.

[…]
Lees meer »

Guilty until proven innocent

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De uitspraak ‘Guilty until proven innocent’ is duidelijk niet aan onze rechtstaat ontleend. Toch geldt het wel degelijk voor onze service-afdeling die onderhoud- en reparatiediensten uitvoert. In een complexe informatie-infrastructuur komen vanzelfsprekend ook problemen voor. Omdat vele systemen van verschillende leveranciers onderdeel zijn van die infrastructuur, is het vaak lastig direct de bron van de storing aan te wijzen en derhalve de juiste leverancier of service provider te bellen.

In de praktijk leidt een groot aantal problemen tot de situatie ‘dat men niet bij de data kan’. Als storage-leverancier, die er juist verantwoordelijk voor is dat data altijd beschikbaar is, ben je dan vaak de eerste in de rij die […]
Lees meer »

’3 vragen aan’ Huib Klaassens, Avnet

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Huib Klaassens is Country Manager Benelux bij Avnet Technology Solutions. Deze partij is sinds juli 2011 distributiepartner van EMC.  Hans Timmerman legde hem deze week drie brandende vragen voor.

Avnet is EMC-partner omdat…?
Avnet Technology Solutions richt zich als Value Added Distributor op het maximaliseren van kansen die IT biedt voor zowel resellers als leveranciers. Hierbij worden oplossingen geboden voor specifieke verticale markten en met gerichte technologie (virtualisatie, storage, networking en security) ingespeeld op de behoeften die bepaalde segmenten hebben. EMC is voor wat betreft deze oplossingen een vooruitstrevende […]
Lees meer »

Testen, testen, testen tot je een ons weegt

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Techniek heeft de onhebbelijke eigenschap het soms af te laten weten.  Iedereen kent wel de ergerlijke momenten dat een apparaat of dienst – op het meest onverwachte moment – niet doet wat het zou moeten.  Of erger, de geest geeft.
Dit is deels te voorkomen of te verminderen door betrouwbare apparatuur te kopen, of anderszins een ‘verzekering’ te regelen om in voorkomende gevallen een uitweg of uitwijk te hebben.  Voor hele belangrijke zaken ben je bereid daarvoor diep in de buidel te tasten, maar alles heeft zijn grens.  Hoe kun je apparatuur, tegen acceptabele kosten, toch optimaal betrouwbaar maken?  En zorgen dat de prijs van die zekerheid betaalbaar blijft?

In de techniek wordt wel gesproken over de ‘badkuipkromme’.  Dit is een lijn die in de tijd aangeeft wat de kans is dat een systeem faalt.  Als het product helemaal nieuw is, is er een (kleine) kans dat er in het fabricageproces, zowel per onderdeel als tijdens de samenstelling, iets niet goed is gegaan.  Of enkele componenten […]
Lees meer »