Before and After Cloud

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Drie jaar geleden – 7 september 2010 om precies te zijn – ben ik in begonnen met deze blog. Sociale media kwamen in de belangstelling en er werden voorzichtige stappen op dat gebied gezet. Het jaar 2010 was ook het jaar waarin de iPad werd geïntroduceerd; het ultieme consumptieplatform voor social media. We spraken inmiddels al twee jaar over het verschijnsel cloud, maar pas in 2010 werd het begrip Big Data voor het eerst gebruikt op de eerste Data Scientist Summit tijdens EMCworld in Las Vegas.

Kortom, 2010 was een jaar waarin veel veranderingen in gang werden gezet in de IT-wereld. Een wereld die sinds de ontwikkeling van mainframe en cliënt/server in handen was van specialisten die precies (!) wisten hoe de gebruiker zijn IT wilde of moest gebruiken. Echter, sinds 2010 is dat fundamenteel anders geworden.

Discipline
In september dat jaar schreef ik mijn eerste blog. In het Nederlands, omdat er al genoeg Engelstalige blogs waren. Elke week, omdat als je iets te vertellen hebt, een weekfrequentie mogelijk moet zijn. Intussen is dit mijn 150ste blog. Actief zijn in sociale media vereist discipline. Als je besluit een activiteit als een blog te starten, moet je dat ook volhouden. Zeker voor een jaar, liever langer.

Daarnaast moet je beseffen voor wie je al die blogs schrijft. Wie is je lezer? Welke onderwerpen worden het meest gelezen? Het mooie aan sociale media is dat ook alles meetbaar is geworden. Het is mogelijk alle clicks en replies te meten en te tellen. En daarmee te ontdekken wat die – in eerste instantie – anonieme lezers leuk vinden en wat niet. Een mooie ontdekkingsreis . . .

In 2010 bracht Peter Hinssen zijn boek uit over ‘The New Normal’. Hierin schrijft hij dat in zijn ogen 2010 een keerpunt was in de wereld van informatie. Voor het eerst werd digitaal ‘normaal’. Voor 2010 was digitaal iets dat je aan specialisten moest overlaten. Na 2010 nam de gebruiker dat in eigen hand.

In 2003 kwam eerst de gebruiksvriendelijke iPod met de elektronische muziekwinkel iTunes. In 2007 introduceerde Steve Jobs de minimalistisch ontworpen iPhone. De smartphone die je met je vingers kon bedienen en die internettoegang gaf. En natuurlijk muziek in zich had zoals de iPod. En tenslotte in 2010 de iPad, de eerste gebruiksvriendelijke tablet.

Revolutie
Deze Apple-producten waren een aanloop tot de snelle ommekeer die in 2010 begon. Terug kijkend is voor mijzelf inderdaad dát jaar ook het moment dat de nieuwe informatiewereld begon. We kunnen zelfs spreken van Before Cloud (BC) en After Cloud (AC). We leven dus nu drie jaar AC. Althans een grote groep bedrijven. Sommigen leven nog Before Cloud: drie jaar BC, vijf jaar BC of zelfs tien jaar BC. Voor hen wordt de ommezwaai van 2010 steeds meer een revolutie in plaats van een evolutie.

Revoluties raken personen en organisaties die weinig of niet naar buiten kijken het hardst. Voor Louis XIV, de Zonnekoning, was de schok groot toen hij op het schavot stond en ontdekte dat er een revolutie plaatsvond. Als hij de jaren ervoor beter had opgelet en had geluisterd naar zijn bevolking, zou hij hebben geweten dat er ‘iets’ in de lucht hing. Dat een evolutie van ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ gaande was en dat de burger zijn vrijheid goedschiks, maar eventueel ook kwaadschiks ging verwerven.

Omweg
Dat heeft de informatiegebruiker ook gedaan. Met de smartphone en tablet kan hij zijn eigen informatiebehoefte invullen. Daar heeft hij de IT-specialist niet meer voor nodig. Integendeel! Hij heeft zijn platform en ecosysteem om datgene te doen wat hij nodig heeft en nodig acht.

Bring Your Own Device. Customization en Consumerisation of IT, werk vanaf je eigen platform. De consument bepaalt nu zelf zijn behoefte aan data en applicaties. Als de werkgever niet toestaat om Facebook of Google te bezoeken, doen ze dat gewoon via een omweg op hun eigen device. Privé en werk lopen steeds vaker door elkaar. We nemen het werk mee naar huis en ons huis mee naar het werk.

En als je als organisatie die evolutie niet hebt zien gebeuren, dan ervaar je dat als een revolutie. Jongeren die tijdens hun sollicitatie aangeven liever bij een ‘modernere’ werkgever te willen werken. Medewerkers die zich steeds meer in een keurslijf voelen van inflexibele bedrijfssystemen. Die zich niet meer goed voelen in een leven ‘Before Cloud’ bij hun organisatie, terwijl ze thuis al jaren ‘After Cloud’ leven.

Wildwater rafting
Ik kom bij veel bedrijven en organisaties die meestal al geruime tijd bezig zijn hun werkplek te moderniseren. CIO’s die onderkennen dat de wereld flink verandert en het gevoel hebben aan Wildwater rafting te doen: voortbewogen worden door een onstuimige gebruikersrivier die je niet kunt stoppen. Waarvan je weet dat die ‘eens’ in een rustiger vaarwater komt, maar nu nog even niet! Wildwater rafting is een sport waar weinig ongelukken gebeuren als je goed oplet wat er om je heen gebeurt, en soms op gevoel de juiste beslissingen neemt. Je hebt immers niet de luxe om alles ruim van te voren te kunnen plannen.

De afgelopen drie jaar heb ik over al die veranderingen geschreven. Proberen duidelijk te maken wat er allemaal in die mooie wereld van informatietechniek gebeurt. Zoals Johan Cruyff het zegt: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ Ik heb de afgelopen drie jaar mooie en leuke reacties gekregen. Ik heb van veel mensen gehoord dat mijn blog hen aan het denken heeft gezet. Dat ze de voorbeelden die ik gebruikte, overnamen om hun eigen ervaring en visie beter te kunnen uitdragen.

Innovatie
Alleen dát al was het waard om die 150 blogs te schrijven. Voorlopig is er nog genoeg te vertellen. Over tien jaar kunnen degenen die deze periode bewust beleven zeggen: ‘Ik was erbij!’ Ik ben ook blij bij een bedrijf te werken dat voorloper is in al deze innovaties. Dat 20% van zijn omzet besteedt aan ontwikkeling en gerichte acquisities. Acquisities om bewezen Intellectual Property in huis te halen – inclusief de mensen die dat ontwikkelden – en aan te vullen met eigen ontwikkeling. En hiervan mooie parelkettingen te rijgen. Vele kettingen van oplossingen en producten.

Voorlopig is er nog genoeg voer voor de volgende 100 blogs. En bedankt beste lezers voor alle aandacht en reacties. Tot volgende week maar weer… . .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.