Over bio-informatica en gemodificeerde yoghurt

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week was ik aanwezig op de Nederlandse Bio-informatica Conferentie (NBIC2013) waar ruim 300 deskundigen op dit gebied een groot aantal lezingen en workshops volgden. Met de groeiende mogelijkheden van High Performance Analysetechnieken worden de laatste jaren grote stappen voorwaarts gezet op dit brede vakgebied. Omdat we op DNA-niveau steeds meer te weten te komen hoe onze natuur in elkaar zit, kunnen we deze kennis ook steeds beter aanwenden om de natuur slimmer en duurzamer te gebruiken en toe te passen.

In een prachtige lezing over zaadveredeling – een vakmanschap waarin we als Nederland internationaal koploper zijn – werd verteld hoe door steeds diepere kennis van significante DNA–eigenschappen, planten en hun vruchten in een minimaal aantal stappen kunnen worden veredeld naar nieuwe varianten. Dat zorgt er tevens voor dat de plant veel sterker is tegen bijvoorbeeld droogte of allerlei virussen.

Maar ook de vruchten zelf kunnen groter of smaakvoller worden doorgekweekt […]
Lees meer »

Wat kost het versturen van een e-mail?

2 comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week was ik op de Hogeschool van Amsterdam op een bijeenkomst die als thema had ‘het energieverbruik van software’. We weten dat in datacenters enorme hoeveelheden elektrische energie wordt omgezet om talloze applicaties te laten functioneren. Servers, geheugen, data-opslag, databases en netwerken zijn in de kern allemaal elektronica en hebben stroom nodig om te kunnen functioneren. In feite wordt al die energie uiteindelijk omgezet in warmte. De afgelopen jaren is enorm veel aandacht besteed aan het zuiniger maken van al die componenten en het zuiniger ontwerpen van de hele keten van datacenter tot en met eindgebruiker. Echter op het gebied van energiezuinige software lijkt niet zo veel te gebeuren.

Logius, de maker van o.a. DigiD en onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse van BZK vertelde dat het energieverbruik van het product Digipoort, dat zorgt voor de snelle en veilige bezorging van ber […]
Lees meer »

De kwetsbaarheid van de stad

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

In de jaren tachtig heb ik enkele jaren gewerkt bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) in Den Haag. Een mooie tijd waarin ik verantwoordelijk was voor verschillende toekomstverkenningen. Afgelopen week was ik weer bij STT in het mooie KIVI-pand aan de Prinsessegracht in Den Haag in verband het afscheid van enkele oud medewerkers c.q. collega’s.

De reden dat ik deze periode aanhaal, zijn de elektronische betalingsproblemen van vorige week. Ook Nederland werd getroffen door allerhande storingen en aanvallen. In 1984 werd onder de titel “De kwetsbaarheid van de stad; verstoringen in water, gas, elektriciteit en telefonie” een STT-studie gepubliceerd die deze kwetsbaarheden al beschreef.

In de genoemde studie werd aandacht geschonken aan hoe kwetsbaar wij ons als verstedelijkende samenleving maken door ook onze infrastructuren steeds verder te centraliseren. Infrastructuren worden ontworpen op basis […]
Lees meer »

De ‘data vaardige’ CEO

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

CEO’s opgelet: data is de nieuwe olie!

In zijn boek “Competing on Analytics: The New Science of Winning” zegt management- en analytics-expert Tom Davenport dat executive sponsorship essentieel is om analytics op de agenda van het bestuur van een onderneming te krijgen. Hij gaat hierbij in op hoe nieuwe generaties CEO’s steeds meer data-driven zullen worden en collega’s als Chief Analist Officers (CAO) en Chief Data Officers (CDO) nodig zullen hebben.

Nu zien we wel vaker nieuwe titels en rollen in onze snel veranderende informatiemaatschappij. Of het nu om virtualisatie, cloud, big data, trust of security gaat, voor ieder gebied is een deskundige kartrekker te benoemen die dat vakgebied onder zijn hoede neemt. Maar dat betekent nog niet dat voor elk gebied een CXO benoemd moet worden […]
Lees meer »

‘Drie vragen aan’: Monsignor Pasini, conservator Vatican Apostolic Library

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Goede Vrijdag en Pasen zijn net achter de rug, de wereld heeft een kersverse paus en de bibliotheek van het Vaticaan heeft onlangs een enorme hoeveelheid oude documenten digitaal beschikbaar gesteld. Datacentered stelt hierover drie vragen aan Monsignor Pasini, conservator van de Vatican Apostolic Library in Rome.

Kunt u beschrijven wat uw taak is in de Vatican Apostolic Library?
Ik ben de conservator van de bibliotheek van de paus, de Apostolic Library in Rome. Het is mijn taak om de collecties te handhaven en uit te breiden en ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen toegang hebben tot de documenten die van historisch belang zijn. Ik ben tevens verantwoordelijk voor het behouden van de goede reputatie van het instituut.

Sinds juni 2007 ben ik prefect en vanaf dat moment is er altijd wel er ergens onderhoud geweest in de bibliotheek, of dat nu het repareren van scr […]
Lees meer »