Op weg naar een trotse overheid?

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Afgelopen week was ik gast bij het congres van Binnenlands Bestuur over de veranderende gemeente. Met de krimpende Rijksoverheid en de daarbij behorende decentralisaties, krijgt de lokale overheid steeds meer taken toebedeeld. Dit jaar staat voor veel gemeenten in het teken van ‘overleven’: lukt het ons de enorme overdracht van verantwoordelijkheden in de zorg in goede banen te leiden?  […]
Lees meer »

Digitaal darwinisme

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Ik las de titel van deze blog enkele maanden geleden en vond het een mooie samenvatting van wat momenteel in razend tempo om ons heen gebeurt. In onze digitale wereld is het momenteel aanpassen of uitsterven. De jaren negentig gaven ons de basis van een wereldwijd internet, het eerste decennium gaf ons de basis voor smart mobile devices. En vanaf 2010 hebben we een internationaal werkend, digitaal platform om toepassingen te ontwikkelen die de mensheid nog nooit heeft gekend. […]
Lees meer »

Het duvels dilemma van de nieuwe arbeidsmarkt

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

De komende jaren wacht ons een perfecte storm op personeelsgebied. Er zijn gelijktijdig verschillende tegengestelde, maar elkaar versterkende ontwikkelingen gaande, die zijn weerga in het verleden nog niet hebben gekend. De Babyboomers werken door de verhoging van de pensioenleeftijd nu nog iets langer door, maar verlaten over 5 jaar massaal het bedrijfsleven. Het aantal jongeren dat hen kan opvolgen, blijft echter ver achter bij het aantal vertrekkende ouderen. […]
Lees meer »

2015: go play!

No comments »
AUTHOR:
CTO Dell EMC Nederland
CATEGORIES:

Het aardige van bloggen is, dat je af en toe kunt terugkijken naar wat je eerder over onderwerpen hebt geschreven. Zo heb ik mijn nieuwjaar-blogs van afgelopen jaren nog eens doorgelezen. En eigenlijk is er niet veel veranderd. Nog steeds zijn begrippen als cloud, big data en veiligheid actueel in onze professionele wereld van informatie. En in onze consumentenwereld zijn mobiel, social media en het Internet of Things ook nog steeds de belangrijkste drijvers van vernieuwing. Dus eigenlijk is er niet zoveel nieuws meer onder de zon. Digitaal is werkelijk normaal geworden. […]
Lees meer »